Nu utvecklar vi Väsby Idrottsstad

En av majoritetens stora satsningar är en utveckling av Vilunda parken till Väsby Idrottsstad. Med en grundskola för 750 elever , ny multihall, fotbollstält/hall kommer det att utgöra ett centrum för Väsbys idrottsliv.

Stor satsning på skol- och förskoleplatser

nyskola

Både permanenta och temporära platser i förskolan och grundskolan planeras fram till 2020 och flera nya platser redan i höst i förskola. Bland annat kommer en ny grundskola och förskola norr om Vilundaparken att ska stå klar år 2020. Totalt kommer över 1 000 fler barn och elever kunna erbjudas platser i kommunen.

Redan under 2016 och 2017 kommer nya förskoleplatser skapas bland annat i paviljonger för det akuta behovs som finns redan nu. På flera platser runt om i kommunen byggs förskolor ut och det planeras också för flera nya förskolor och en ny grundskola.

– Väsby växer och vi bygger fler nya bostäder än någonsin tidigare. Därför skapar vi över 1 000 nya platser de närmaste åren. I och med detta fortsätter vi också vår satsning på mindre barngrupper, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Både i det nya området Eds Allé och i Fyrklövern kommer förskolor att byggas, samt i Odenslunda. Ett beslut kommer också att tas om en helt ny skola och förskola norr om Vilundaparken och söder om Smedsgärdstomten. Till hösten 2016 och under 2017 skapas mer tillfälliga lösningar för förskoleplatser då behovet idag är stort. Även kommunens grundskolor, kommer att utöka sina platser under 2017 för att successivt kunna ta emot ytterligare 500 elever.

– Vi planerar nu för en helt ny skola och förskola i området kring Vilundaparken. Med bra skolor skapar vi ett samhälle som ger goda förutsättningar för alla barn i Väsby, därför är detta en av våra viktigaste satsningar framöver, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:
Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, 073-910 45 54
Mathias Bohman, (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23