Kulturskolan en kreativ oas

En viktig del av Kommunalrådens arbete är att hålla sig à jour och få god förståelse för kommunens verksamheter. Den här veckan besöktes Kulturskolan som har gått från att vara en Musikskola till att erbjuda ett bredare kursutbud. Väsbys barn och ungdomar ges här möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga, skapa, spela teater och utföra nycirkus.

Vi mår bra av att konsumera och att vara delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan erbjuder mer än 800 elever en härlig introduktion och har som mål att ge verktygen för eleverna att själva fortsätta sitt livslånga lärande.

Väsbys unga se hit!

 

Ungdomar i årskurs 6-9 bjuds in för fjortonde året i rad att påverka sin hemkommun. Temat för dagen är miljö och hållbarhet och ungdomar uppmuntras att påverka kommunens miljöarbete och kommunen i stort. Fyra områden inom miljötemat kommer särskilt att diskuteras under forumet:

• Konsumtion och mat • Avfall och återvinning • Natur • Samhällsplanering och trafik

Dagen innehöll också en demokratiworkshop och en speed-dejting där ungdomarna fick chansen att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner

När vi träffade er den 15 februari på dialogforumet ”Ung i Väsby” som i år hade temat miljö slogs vi av den kunskap och det engagemang ni bär på. Vi vill tacka er för de många lysande idéer till vårt fortsatta miljöarbete som ni bidrog med. Kommunen behöver vara spjutspetsar för att kunna ligga kvar på den höga miljönivå som Väsby ligger på idag och då är era synpunkter mycket viktiga.

Vi fick med oss inspirerande förslag på hur vi kan få fler ungdomar att vara ute och njuta av våra parker och vår natur. Ni gav oss idéer på hur vi får fler att äta hållbart och hur vi kan resa och transportera oss utan att påverka klimatet negativt. Ni kom med geniala lösningar på hur vi kan återvinna mer material och hur vi ska arbeta för vi ska slänga mindre mat.

Vi känner den kraft som ni bär på i de livsavgörande miljöfrågorna. Vi ska arbeta för att ge er förutsättningar att delta med engagemang i kommunens fortsatta miljöarbete. Ni är vår framtid och en självklar del av de lösningar som vi tar fram för att möta de utmaningar som jorden står inför.

Tack, ni ger oss framtidstro

 

Nu gör vi en extra satsning för att öka tryggheten i och kring Messingen

  Messingen som är en populär samlingsplats för ungdomar i kommunen ska nu utvecklas genom att ungdomar bjuds in till dialog om husets framtida verksamhet, det fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om i veckan. – Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör … Läs mer

Upplands Väsbys musikskola utvecklas till kulturskola

Igår beslutade Kultur- och fritidsnämnden att musikskolan i Väsby ska utvecklas till en kulturskola. I den nya skolan kommer det utöver musik också att erbjudas konst, teater och nycirkus. – Det är med stor glädje som vi nu startar Kulturskolan. Det är en viktig satsning som ger fler barn och unga tillgång till kulturskapande aktiviteter … Läs mer

Sommarskola för nyanlända startar i Upplands Väsby kommun

Väsbyskola

Tre veckors sommarskola erbjuds alla nyanlända ungdomar i Upplands Väsby kommun. Verksamheten drivs av Veterankraft och vänder sig till nyanlända ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern och som idag saknar en skolplats.

– Jag är väldigt glad att vi nu startar en sommarskola för nyanlända. Det är viktigt att vi tar tillvara dess ungdomars starka drivkraft att lära sig svenska och andra ämnen, och att komma in i det svenska samhället, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Just nu tar kommunen kontakt med familjehem och boende för att informera nyanlända om möjligheten att börja i sommarskolan. Sommarskolan startar den 5 juli och kommer att bedrivas i Väsby skola, centralt i Väsby.

VEGA öppnas

LEif VEGA

I fredags var det äntligen dags att officiellt inviga av de nya lokalerna för ungdomsverksamheten VEGA. Klockan 14:45 öppnades portarna, därefter visades Sverige mot Italien matchen i husets biorum. Sedan var det dags för Kultur och fritidsnämndens ordförande Leif Beihed ( V ) att hålla öppningsanförandet. Det bjöds på tilltugg i form av hamburgare.

Gården har stora fina ytor och det finns plats för massvis med aktiviter. Det finns bland annat en danssal, ett biorum, ett kök, en musikstudio och utrymme för tv-spel och annan teknik. Det finns även ett gym och möjlighet till dusch.  Gården anpassar sig främst till åldrarna 16-20, men alla unga är välkomna.  All öppen verksamhet är kostnadsfri, alkohol och droger är icke tillåtet.

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Vi besöker Fadderbyn och föreningen Bokstavsbarn

Kommunalråd Anders Rosén (V) har besökt den ideella föreningen Bokstavsbarns klätterverksamhet i Fadderbyn. Föreningen startades av tre vänner som alla har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ville skapa en plattform för barn med liknande uppväxter som de själva har haft. Målet med verksamheten är att ungdomar skall må bra och slippa känna sig ensamma och oförstådda. Bokstavsbarn driver … Läs mer

Mer pengar till skolan

20160321_204914

En ny ersättningsmodell träder i kraft i Väsbys skolor från och med den 1 juli i år. Likvärdighetensprincipen sätt i fokus genom att resurserna koncentreras dit behoven är som störst. Bakom förslaget står det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Den nya ersättningsmodellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 omfattas.

– Det är glädjande att vi i bred enighet kommit fram till en ersättningsmodell som kommer att gynna eleverna och deras lärande. Samtidigt gör vi en betydande satsning på hela 16 miljoner som möjliggör fler lärare där behovet är som störst, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i Utbildningsnämnden.