Cykeln en del av Väsbys historia

Cykeln ger frihet och klimatnytta

På 30 minuter når du cirka 10 kilometer på cykel i behaglig fart. Du äger din egen tid och du riskerar inte att drabbas av köer. Cykeln är snabb och smidig. Den gör dig flexibel och fri. Cykeln minskar klimatutsläppen och farliga partiklar som våra barn tar skada av. Cykelstaden Väsby är självklar. Vi ger förutsättningar för Väsbybor att välja cykeln i första hand. För oss är säkra skolvägar viktigt så att det blir en vana för livet. Korta resor ska göras på cykel. Majoriteten av alla vardagsresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen.

Cykeln ger samhällsekonomisk nytta

De investeringar som vi gör i cykelvägnätet är en samhällsekonomisk nytta.

Forskning visar att det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Därmed har man för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar jämfört med cykeln. Forskaren Stefan Gösslings och hans kollegas studie visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

Forskning och Kostnads-nytta-analyser visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger god avkastning.

 Cykeln ger folkhälsa

Cykeln är ett fantastiskt träningsmedel, både för vuxna och barn. Den ger dig motion samtidigt som du tar dig från punkt A till punkt B. Du slår två flugor i en smäll! Studier visar att 30 minuter cykling per dag är tillräckligt för att ge dig flera positiva hälsoeffekter. Det bidrar till att gå ner i vikt, få ner ett högt blodtryck och förhindrar diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta har råd med cykeln. Cykeln är lättillgänglig och ett billigt färdmedel.  För privatekonomin är cykling smart.

Kommunen har valt att ta in cykeln som en viktig del av verksamheten. Brobackens personal cyklar med de äldre ett fantastiskt sätt att komma ut i vår stad eller till närliggande naturområde.

 

Ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby

Hållbar utveckling är viktig för majoriteten i Väsby. Nu tar vi ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby. I det hållbara Väsby reser vi utan klimatutsläpp som följd. Som en viktig del i det arbetet måste vi skapa förutsättningarna. Vi bygger cykelvägar och vi sätter upp laddstolpar. Vi gör det ännu enklare för dig att slippa leta parkering, att slippa köer och att slippa släppa ut klimatgaser. Vi underlättar för cykeln i vår stad.

Nu underlättar vi för cyklister och gående på Centralvägen. Ojämn gatsten plockas upp och slät asfalt läggs ut. Det har varit otydligt och en hel del krockar mellan gående och cyklister har inträffat längs vägen. Nu ska det bli tydligare var man ska cykla och var man ska gå.

Besök på Skoda Infracity

20161130_114740

Kommunalråd Lars Valtersson ( MP ) besökte Skoda Infra city, nyligen etablerade i kommunen. Erik Orendy och Anders Melin tog emot och berättade om verksamheten. De berättade om det systematiska miljöarbetet och visade hur man sköter och hanterar miljöfarliga ämnen samt ställer krav på vilka produkter som får användas. Ett spännande besök som gav insyn i hur en modern verkstad fungerar och vilken kompetens som krävs för att arbeta där.

Fyrklövern namnsätts

fyrklovern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 

–          Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern – Blå Parken, som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har  gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Väsby behöver fungerande busstrafik

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunens invånare som skall kunna ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt och för Stockholms läns tillväxt. För oss är det självklart att man skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. I samband med neddragningarna … Läs mer

Därför behövs laddningsinfrastruktur

921fa0hcxyn4wmmx53pka7w1bygsja6

När antalet eldrivna fordon med förnyelsebar energi ökar i kommunen behöver Upplands Väsby vara i framkant för att tillgodose behovet av en väl utbyggd infrastruktur. Därför beslutar vi nu om en ambitiös installation av laddningsstationer för att ge väsbyborna möjligheten att ladda sina fordon utanför hemmet.

Marknaden för förnyelsebar energi växer i takt med en ökad miljömedvetenhet, tuffare miljökrav och globala mål om minskade koldioxidutsläpp.

Vår ambition är att Upplands Väsby ska förbli en av Sveriges miljöbästa kommuner och utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar gör att kommunen kan ligga i framkant på området. I norden har elbilen de senaste åren slagit sig in på bilmarknaden och allt fler väljer en elbil framför fossildrivna bilar.

Även i Upplands Väsby ökar elbilen i popularitet och användning visar kommunens rapport ”Laddstolpar i Upplands Väsby” (2015) och som undersöker möjligheterna att upprätta laddningsstationer i kommunen och väsbybornas attityder kring elbilar.

Att satsa på laddningsinfrastruktur med förnyelsebar energi bör ses som ett steg i rätt riktning för att nå kommunens miljömål och det nationella målet mot att minska antalet fossildrivna fordon.

Genom beslut i teknik och fastighetsutskottet den 11 mars kommer kommunen att kunna erbjuda 6 nya laddningsstationer vid Vilundaparken redan under 2016.

Vårt mål är att upprätta 30 laddningsstationer fram till 2018, därför arbetar vi med att ta fram en plan och policy för en fortsatt utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid kommunens strategiska platser, så som skolor, idrottsplaster och kommunens arbetsplatser.

Ali Kashefi (S) Ordförande i teknik- och fastighetsutskottet
Eva Stenlund (MP) Vice ordförande i teknik- och fastighetsutskottet

Insändare i Vi i Väsby, Publicerad 09:29, 12 apr 2016 

 

Besök på Tesla

Solelbesök på tesla

Lars Valtersson(Mp) kommunalråd, Maria Tuvesson(Mp) ordförande för Miljönämnden och Lennart Olsen(Mp) ordförande i miljö och planutskottet besökte tidigare i våras Teslas kontor i Infra City.

Utvecklingen inom elbilsområdet går mycket snabbt. Företaget som bara är några år ser fantastiska möjligheter på en snabbt växande marknad. Vi diskuterade infrastrukturen för laddstolpar, lokalt regional och nationellt. Hur samverkan mellan kommun och företag kan se ut inför kommande investeringar, samt vilket sätt som är bäst för att öka kunskap om hur man når snabbast till en fossiloberoende biltrafik.

Vi ser fram emot en vår med inspiration och viktiga beslut i frågorna för att ge bättre förutsättningar för det hållbara resandet. Som ett första steg beslutade teknik- och fastighetsutskottet att kommunen ska sätta upp laddstolpar vid Vilundavallen. Man går också vidare med att ta fram en policy för vidare utbyggnad i hela kommunen.

Namninsamling mot nedskärningar i busstrafiken

buss6Politiker i landstinget – lös bussituationen

Den politiska majoriteten i Upplands Väsby har varit tydliga med att vi tycker att  nedskärningarna i busstrafiken är ett mycket dåligt beslut från landstingets politiker. För oss är det självklart att alla som bor i Väsby skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken.

Vi värnar om din vardag och om vår miljö. Nedskärningarna skapar en grund för bilberoende, något kommunen jobbat länge med att bryta.

För oss som bor och arbetar i en tillväxtkommun som Upplands Väsby är god kollektivtrafik en förutsättning .

Skriv under namninsamlingen mot nedskärningarna! Vi ser till att den kommer trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) tillhanda.

Tillsammans skapar vi förändring!

För att skriva under klicka här Majoriteten

 

Drabbas du också av nedskärningarna i busstrafiken?

Under morgonen var vi ute i morgontrafiken och pratade med Väsbyborna om nedskärningarna i busstrafiken. Vi passade på att bjuda på varmt kaffe till de som stod och väntade i kylan. Många vi pratade med är förtvivlade och bestörta över förändringarna i busstrafiken som skapar stora problem i deras vardagsliv när tiden för att ta … Läs mer

Tack för att du är med och bidrar till ett klimatsmart Väsby!

Anders Maria och Mathias delar ut Klimatsmarta äpplen

 

 

I morse delade kommunen ut Svenska ekologiska äpplen till Väsbybor som väljer hållbara resor.