Handlingsplan mot psykisk ohälsa

FullSizeRender

 

För snart ett år sedan kom en rapport från Stockholmsenkäten som visade en oroande uppgång bland unga Väsbytjejers drog- och alkoholvanor samt psykisk ohälsa. Efter att resultatens tillkännagavs tillsatte vi en arbetsgrupp för att komma med förslag på lösningar.

– Det finns inte längre så många vuxna som rör sig kring eleverna. På min tid fanns det alltid en vuxen att vända sig till i skolan om man behövde hjälp, men så är det inte längre säger Ann-Christin Martens kommunalråd och ordförande i Social- och äldrenämnden.

Den 9 december föreslog social- och äldrenämnden till kommunstyrelsem att utöka medlen till Ung & Trygg, Väsbys tjejjour och familj- och skolservice.

Läs mer på Vi i Väsby och i handlingsplanen.