Möten för dialog och samsyn

Inom politiken är det en hel del möten. Inom majoriteten har vi satsat mycket på samverkan mellan oss partier som ingår i Framtid Väsby. Vi ser stora vinningar med att ordförandena från alla nämnder ses eller att alla våra partiers förtroendevalde får chansen att gemensamt diskutera aktuella frågor. Förra veckan samlades vi både för att hålla kommunfullmäktige, för ett frukostmöte där vi diskuterade nämndernas förutsättningar inför budgetförhandlingarna samt till ett gemensamt möte där alla majoritetens förtroendevalda var inbjudna. Det mötet handlade om budget, byggplaner, flyktingmottagande och trygghet. Stora och viktiga frågor där det är viktigt att vi har samsyn över partigränserna. Nedan lite bilder på vår kreativa och konstruktiva vecka:

Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
13006690_851353368319924_7535512267406119786_n
Redo för kommunfullmäktigemöte.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.

 

Historisk budget för förskola, skola och bostad

Mathias Bohman

I valet 2014 fick vi Väsbybornas förtroende att utveckla förskolan, skolan och bygga nya bostäder. Inför måndagens kommunstyrelse är vi därför glada att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa lägga fram en historisk budget i den riktningen.

Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Christin Martens, Kommunalråd.