Besök på Brobacken

Kommunalråd Anders Rosén (V) besökte i veckan Brobacken där han träffade enhetschef Cecilia Bengtsson som berättade om äldreboendets verksamhet. När vi kommer till Brobacken har de just avslutat en Nobellunch med trerättersmeny, långbord och linnedukar i husets aktivitetslokal. Imorgon väntar nästa Nobellunch för de som inte fick plats på dagens. Cecilia berättar att det alltid erbjuds någon verksamhet i … Läs mer

Nu satsar vi på ny gruppbostad i Odenslunda

På kommunstyrelsesammanträdet ikväll beslutade vi att använda 18 000 000 kronor av den investeringsbudget som är avsatt för 2018 och 2019 för en gruppbostad som skall byggas på kommunens mark i Odenslunda i närheten av nya Odenskolan. Anledningen till att vi tidigarelägger planeringen är för att gruppbostaden skall kunna samplaneras med den nya förskolan som vi också … Läs mer

Besök på Brobackens servicegrupp

Igår var kommunalråd Anders Rosén (V) på besök på Brobackens servicegrupp. Brobackens servicegrupp är en daglig verksamhet som Väsby stöd och omsorg erbjuder. Servicegruppen gör ett fantastsikt jobb på Brobacken med att sköta om mycket av de uppgifter som krävs för att vardagen skall fungera bra på äldreboendet. Bland annat så bemannar de receptionen och tar hand … Läs mer

Uppdrag tillagningskök

img_7329Matglädje, hälsa och livskvalitet präglar måltiderna i Upplands Väsbys skolor, äldre och sociala omsorg. Måltiderna ska ha hög kvalitet, ett upplevt helhetsintryck där måltidsmiljö, smak, uppläggning, serveringstider, valmöjlighet, bemötande och värdighet också är viktigt. Ytterligare kännetecken är kompetens och engagemang. Maten tillagas så lång möjligt lokalt med en hög andel ekologiska livsmedel, säsonganpassade och närproducerade råvaror och med låg andel svinn. Åtgärderna bidrar till ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby.

Nu tar vi kraftiga steg närmare vår vision.  Kommunstyrelsen beslutade den 28 november att ett tillagningskök i Väsbyskolan ska vara i drift 2017 senast 2018, att ta fram bästa lösningen för ett tillagningskök inom äldreomsorgen och se till att investeringsbehov i övriga kommunala kök förs in i framtida planer.
Ett beslut för måltider med mat lagad på plats, ekologiskt, vegetariskt, närproducerat, säsongsanpassat och med en låg andel svinn. Om vi slänger mindre mat ges utrymme för att använda pengarna till bättre kvalitet.

 

Öppet hus på Händelseriket

När den dagliga verksamheten Händelseriket öppnade sina dörrar för allmänheten under en kväll var vi givetvis på plats för att prata med personal och titta oss omkring. Händelseriket är inriktad på rörelse- och sinnestimulerande aktiviteter och erbjuder ett stort utbud av olika aktiviteter. Här går det att välja mellan att ligga i ett bollhav, bada bubbelbad, gunga, dansa frigörande dans, slappna av i ljusrum, måla och sjunga bland mycket annat.

Målet med Händelserikets verksamhet är att alla skall få en meningsfull dag, få förutsättningar att bibehålla sina funktioner, bli stärkta i de resurser de har och utvecklas i sin egen takt.

Vi fick mycket fina presentationer av personalen som visade runt i de ljusa och rymliga lokalerna. För att få sina besökare att riktigt trivas hade personalen bakat i en vecka. Vilket märktes på det dignande fikabordet som var uppdukat till oss besökare.

IMG_0459
Anders Rosén (V) och Ann-Christin Martens (S) utanför Händelseriket.
IMG_0455
Eva Stenlund (Mp), Anders Rosén (V) och Maria Tuvesson (Mp) i målarrummet.
20160512_173547
Vi får information om hur bollhavet och gungan används i verksamheten.
20160512_174226
Eva Stenlund (Mp) provar gungan.

Vi besöker Fadderbyn och föreningen Bokstavsbarn

Kommunalråd Anders Rosén (V) har besökt den ideella föreningen Bokstavsbarns klätterverksamhet i Fadderbyn. Föreningen startades av tre vänner som alla har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ville skapa en plattform för barn med liknande uppväxter som de själva har haft. Målet med verksamheten är att ungdomar skall må bra och slippa känna sig ensamma och oförstådda. Bokstavsbarn driver … Läs mer

Årets seniormässa

I onsdag gick kommunens årliga seniormässa av stapeln i Messingen. Mässan arrangerades av Social- och omsorgskontoret och temat för året var digital utveckling med samtal som ”Välfärdsteknologi kanske något för dig?” och ”Må väl till kropp och själ med ny teknik.” Det fanns också möjlighet att ta med sig sin dator till mässan för lite tips … Läs mer

Nya avtal sluts med Kvinnojouren Klara och Brottsofferjouren

Nya avtal kommer att slutas med Kvinnojouren Klara och med Brottsofferjouren. Avtalen är så kallade idéburna offentliga partnerskap (IOP) som kommer att sträcka sig över tre år. För föreningarna kommer detta att betyda en helt annan typ av ekonomisk säkerhet än vad de har i dag, när avtalen som sluts endast är på ett år, och medför att … Läs mer

Majoriteten fortsätter att satsa på skola och trygghet!

IMG_0133
Så här glada och peppade är majoritetens kommunfullmäktigeledamöter en bit in i budgetdebatten.

Igår kväll fastställdes majoritetens kompletteringsbudget i kommunfullmäktige. I likhet med tidigare budgetar från majoriteten är barn och unga fortsatt prioriterade.

Förändringarna från den flerårsbudget som vi fastställde i juni kan sammanfattas i fyra punkter:

Satsningar på:

  • att lyfta resultaten i skolan
  • att öka tryggheten i Väsby
  • flyktingmottagande
  • fler sommarjobb för Väsbys ungdomar

Den budget majoriteten la fram i våras, och som då antogs var en budget med historiska investeringar i framtidens Väsby och innebär avgörande steg i framtidsbygget av Upplands Väsby med bland annat stora investeringar i Väsby entré, Fyrklövern och i Eds Allé.

Budgeten innehöll också stora satsningar på skolan där vi på ett avgörande sätt, över blockgränserna tog avgörande steg för att lyfta resultaten i skolan.

Vårens flerårsbudget la grunden för 30 timmars förskola, skapade förutsättningar för fortsatt utveckling och ett förstärkt kvalitetsarbete inom kommunen. Det var en budget för fler jobb och som tog utmaningarna inom social- och äldrenämnden på allvar. Det var också en budget där kommunen har noll kronor i låneskuld.

I den kompletteringsbudget som antogs igår ges det blocköverskridande projektet Ett lärande Väsby ökade resurser med 11 miljoner kronor årligen. Arbetet med att lyfta resultaten i skolan har högsta prioritet.

2 miljoner kronor ytterligare får trygghetsarbetet. Kommunen gör, tillsammans med olika aktörer i kommunen fantastiska insatser för att öka tryggheten och med ett extra tillskott tar vi nya steg i det arbetet.

2 miljoner kronor ges till ett ökat flyktingmottagande för 2016. När människor flyr för sina liv vill vi som kommun göra det vi kan för att hjälpa till. Den exakta kostnaden för flyktingmottagandet är omöjlig att sia om. Om kostnaderna skulle överstiga det vi har budgeterat för kommer situationen att hanteras utifrån det nya läget. Vi har byggt in buffertar i budgeten för att kunna hantera oväntade utgifter.

Med kompletteringsbudgeten tredubblas budgeten för sommarjobbande ungdomar från 300 000 till 900 000 kronor. Vår målsättning är att alla gymnasieelever någon gång under sin gymnasietid skall erbjudas ett sommarjobb via kommunen.

Med denna komplettering av en budget med redan tydlig riktning styr vi bestämt vidare mot ett Väsby för alla.

Kvällens anföranden från kommunalråden började i det globala. I terrorism, våld och flykt. De pratade om självklarheten i att vi som kommun nu kliver fram och tar vårt ansvar och visar solidaritet med de människor som flyr.

De var överens om att samordning och integration, inte kostnader är den viktigaste frågan. hur får vi människor i arbete, hur hittar vi bostäder till alla och vilka former krävs för att ge alla en bra skolgång? Nu gäller det att utmana regelverk och invanda arbetssätt. att bygga social hållbarhet där utanförskap och extrema värderingar inte får fotfäste.

Vi kan välja att se kostnader och problem men vi kan också välja att se möjligheterna. Majoriteten i Väsby tvekar inte – vi antar utmaningen att skapa ett inkluderande samhälle där mångfald och tolerans råder.

Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa här Budget

Vi stämmer av inför budgetdebatten

IMG_0110 (3)Majoritetens nämndordföranden och vice ordföranden träffades i veckan tillsammans med våra kommunalråd för att stämma av inför den kommande budgetdebatten. Alla känner sig redo att tillsammans bära fram den kompletteringsbudget som vi nu lägger fram.