Väsbys största solcellsanläggning invigs!

Profi Fastigheters VD Thomas Sipos tillsammans med Mathias Bohman ( S) inviger Väsbys största solcellsanläggning på ett av taken i Bredden. Anläggningen, som Profi Fastigheter etablerat i samarbete med Eneo Solutions AB, omfattar totalt 1 500 kvm solcellspaneler som beräknas leverera 230 MWh/år. Detta kan jämföras med förbrukningen av hushållsel i 45 normalstora villor. Anläggningen, som nu är i drift, innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen och kan producera ungefär 35 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Sommarens överskott levereras ut på nätet och man räknar med att investeringen ger avkastning på 10- 15 års sikt.

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

2016 övergick Profi till 100% förnyelsebara energikällorna man har tidigare valt vind, bergvärme och vattenkraft.  Nu bidrar även solen och istället för att som tidigare bara köpa grön el som redan produceras bidrar man nu till produktionen.

 

 

Näringslivsminister Mikael Damberg besökte Väsby

p0tlh4o7dl7q2ua2k1zif8zrki9ykg

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljö för företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen.

Den 30 mars besökte kommunstyrelsens orförande Mathias Bohman tillsammans med näringslivs- och innovations minister Mikael Damberg det internationella Väsby företaget Revent. Revent har anställda från 17 olika länder och är världsledande på bakugnar.

Nyheten publicerades i Vi i Väsby den 5 april 2016 nr: 14. Foto: Vi i Väsby

Besök i chokladfabriken

IMG_2567Kommunstyrelsens orförande Mathias Bohman (S) och kommunalråd Roland Storm (VB)  besökte Mondelez som tillverkar Marabou choklad tillsammans med, kommundirektör Hillevi Engström och näringslivschef Anders Wink.

”I år firar Marabou 100 års jubileum och 40 år i Upplands Väsby. Jag är glad att jag idag fick möjligheten att göra ett företagsbesök på Mondelez som äger varumärket. Företaget är imponerande på många sätt och självklart en otroligt viktig arbetsgivare i kommunen. Tacksam över ett intressant, givande och stimulerande besök med fokus hur samarbetet mellan företaget och kommunen kan utvecklas ytterligare. Måste också erkänna att det är lite av en dröm som går i  uppfyllelse att äntligen få besöka chokladfabriken” säger Mathias Bohman.

IMG_0365

Kommunstyrelsens ordförande besöker Väsbyföretag

12523001_10208907795358555_1764501232514029958_n

Ett blomstrande näringsliv är motorn till en lokal arbetsmarknad som genererar skatteintäkter vilket skapar förutsättningar till fler bostäder och en bra välfärd.

För ett tag sedan besökte kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman väsbyföretaget Pahlén och som gör kvalitativa delar till swimmingpooler. – Över 40 år i branschen, 50 anställda och export på hela 70 procent imponerar säger Mathias Bohman. På bilden Stefan Pahlén, vd, Anders Wink, näringslivschef i kommunen, undertecknad och Bo Pahlén, företagets grundare.

Bred samverkan för näringslivsstrategi

Näringslivsdialog

Upplands Väsby är en av Sveriges bästa kommuner vad gäller att ge service till företagare och har legat topp tio i Svensk Näringslivs ranking fler år i rad. Nu arbetar kommunen i bred samverkan fram en ny strategi som ska hjälpa Upplands Väsby att fortsätta att ligga i topp när företagen rankar kommuner.

Under två dagar samlades alla kommunens politiker, näringsliv och tjänstemän för att starta upp arbetet med en ny strategi. Upplands Väsby vill fortsätta att vara en kommun där små företag växer och som har förmågan att attrahera nya företag.

– Vi har bevisat ett bra företagsklimat idag men vi ser att det krävs ständiga förbättringar för att fortsätta vara en kommun som nya företag väljer och som får de som finns här att växa. För att nå detta behöver vi arbeta nära alla företag i Väsby, stora som små, säger Mathias Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att ha en ny näringslivsstrategi på plats under våren och arbetet kommer fortsatt att ske i nära samarbete med stora och små företag i Upplands Väsby kommun.

Färre bussturer hotar kommuners tillväxt

Kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) skriver i SvD tillsammans med fem andra kommunstyrelseordförande i Stockholms län om hur SLs förslag om färre bussturer hotar kommuners tillväxt. Läs artikeln här.

Upplands Väsby blir Fair trade city

Fair trade logologo

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober att kommunen blir Fair trade city. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa.

Upplands Väsbys majoritet verka för en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

 

Historisk budget för förskola, skola och bostad

Mathias Bohman

I valet 2014 fick vi Väsbybornas förtroende att utveckla förskolan, skolan och bygga nya bostäder. Inför måndagens kommunstyrelse är vi därför glada att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa lägga fram en historisk budget i den riktningen.

Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Christin Martens, Kommunalråd.