Integration och arbetsmarknad samlas i ett gemensamt utskott

På Kommunstyrelsens sammanträde den 4 april beslutade den politiska majoriteten, S, MP, V och VB, att inrätta ett nytt politiskt utskott för integration och arbetsmarknad i kommunen. En integrationssamordnare kommer att anställas. Bakgrunden till utskottets bildande är att vi i dessa frågor ser stora samhällsutmaningar som vi vill ta oss an. För närvarande framförallt ungdomsarbetslösheten … Läs mer

Nytt utskott med fokus på integration i Upplands Väsby

h6fotbci5eoqc239la03

För att lyckas med utmaningen kring integration  inför vi  ett arbetsmarknads- och integrationsutskott. Utskottets uppgift är att strategiskt leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med integration och sysselsättning. Utskottet träder i kraft den 1 juli 2016.

– Fokus på integration och att få fler personer i jobb har hög prioritet i Väsby. I takt med att utmaningarna växer är det viktigt att kommunen gör allt som krävs för att lyckas på detta område, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun.

Utskottets roll ska vara att på strategisk nivå hålla ihop och samordna integration och sysselsättning för ungdomar. Det innebär bland annat att titta på möjligheter till att hitta nya arbetssätt och hur olika områden behöver samverka för att nå goda resultat.

Ordförande för det nya utskottet blir Ibrahim Abdallah (S).