Fritidshemmens dag

Idag firar vi fritidshemmens dag.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids uppdrag

Fritids utgår de från nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Kulturskolan en kreativ oas

En viktig del av Kommunalrådens arbete är att hålla sig à jour och få god förståelse för kommunens verksamheter. Den här veckan besöktes Kulturskolan som har gått från att vara en Musikskola till att erbjuda ett bredare kursutbud. Väsbys barn och ungdomar ges här möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga, skapa, spela teater och utföra nycirkus.

Vi mår bra av att konsumera och att vara delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan erbjuder mer än 800 elever en härlig introduktion och har som mål att ge verktygen för eleverna att själva fortsätta sitt livslånga lärande.

Nu gör vi efterlängtad satsning i Kairo/Sättra

Nu gör vi en 21 miljoners-satsning på utvecklingen av Sättra friluftsområde. Under 2017 kommer 5 miljoner investeras för att göra de första förändringarna.

Under februari – mars 2016 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Nordvästra Väsby. Frågorna kretsade kring hur man använder sig av området idag, hur man skulle vilja använda sig av området och vilka värden som finns och bör utvecklas vad gäller fritid, rekreation, natur- och kulturmiljö samt rekreation.

Utifrån den dialogen går att utläsa att många önskar caféer och restauranger i området som är öppna året om, bättre kommunikationer, gång- och cykelväg till Sättra från centrala Upplands Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, utveckling av Kairobadet alternativt en flytt av badplatsen till Tegeludden eller Sättra gård, tillgång till strandlinjen och utbyggnad av en strandpromenad, utökat skydd av natur- och kulturmiljöer, utveckling av motion- och idrottsmöjligheter med omklädningsrum och liknande, övernattningsmöjligheter för camping och/eller lägerverksamhet.

Med avstamp i dialogen har vi nu fattat beslut i kommunfullmäktige om att som ett led i utvecklingen av området bland annat bygga en allaktivitetsplats med inriktning mot idrott och lek i Runby. Kairobadet kommer att rustas upp med en ny mindre lekplats, en livräddningsbåt skall komma på plats, samt flytbojar som avgränsar badområdet under badsäsong. Vid Tegeludden kommer stranden att restaureras. Där kommer det också att byggas omklädningsrum och toaletter, samt installeras aktivitetsutrustning som är naturanpassad och riktad till barn.

– Väsby har hög byggtakt och snabb befolkningsökning. När vi nu blir fler är det viktigt att vi fortsätter att satsa på att utveckla möjligheterna till bra fritids- och rekreationsaktiviteter för kommunens invånare och alla andra som vill uppleva Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Vi i Väsby: Majoriteten i Väsby startar friluftssatsning

Ny isanläggning i Vilundaparken

Den styrande majoriteten S, Mp, V, VB satsar på Väsbys barn och unga.

Nu säkrar vi iskapacitet för den viktiga verksamheten i Vilundaparken.

Efter dialoger med föreningarna  som använder Vilundaparkens isytor tar vi nu beslut om viktiga satsningar på Vilundaparken.

Vi tar tre avgörande beslut
1. Att placera tält över uterinken. Det ger mer tider till konståkningen, hockey, friluftsfrämjandets skridskoverksamhet, skolan och allmänheten.
2. Ny ispist i hallen. Tidplan och genomförande tas fram i dialog med föreningarna som använder hallen.
3. Ví utreder placering av fotbollstält i Vilundaparken.

Ett först steg mot att skapa Väsby idrottsstad och växla ut kraften och potentialen i Vilundaparken.

Besök på Wäsby Golf

wasby-golf-beskuren

På Wäsby Golf känner man tidens vingslag. Man möter en vacker miljö, Nibble Gård med anor från 1600-talet. De gamla husen renoveras successivt med omtanke. Utöver omhändertagandet av gården så fångar man den historiska platsen och har döpt banans hål till bl.a. Storsten, Fägatan och Hövdingaröset då det finns fornlämningar utmed banan.

Klubbchef Jennifer Allmark och Banchef Per Öhman tog emot Lars Valtersson (MP) och Maria Tuvesson ( MP) tillsammans med miljöstrateg Morgan Pettersson och Camilla König Ekegren från Upplands Väsby promotion och berättade om verksamheten.

Med stor erfarenhet och kompetens sköter man området. Både skötsel av vattnet lokalt och gräset på banan görs med hög medvetenhet om mängderna gödselmedel som används och den biologiska mångfaldens betydelse. På banan möts man av hjortar och har man tur den sällsynta Svarthakedoppingen.

Tillsammans firar vi att stationen fyller 150 år

dsc_0077

Väsby Station firas med familjedag

150 år har gått sedan järnvägen invigdes och namnet Väsby togs i bruk. Det firar Upplands Väsby kommun tillsammans med Väsbyhem, kommunens bostadsbolag, söndagen den 18 september. Det blir en dag för hela familjen.

– Samhället som växte fram runt stationen blev början till det Väsby vi känner i dag. För att fira det men samtidigt blicka framåt bjuder vi in till en familjedag fylld med roliga aktiviteter, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Det blir en dag med aktiviteter och artistframträdanden passande för alla åldrar.

Dagen bjuder på tillbakablickar på de senaste 150 åren, däribland ett ånglok som kommer att åka fem turer mellan Upplands Väsby station och Märsta.

– Ångtåget kommer att köra några turer mellan Upplands Väsby och Märsta station. Ett frustande 100-årigt ånglok kommer ge en upplevelse av hur det var förr vid Väsby station innan järnvägen elektrifierades, säger Roland Storm, (VB) kommunalråd.

Samtidigt läggs fokus på framtiden och stationsområdets omvandling med bland annat en tillfällig utställning. I dag är Upplands Väsby station en viktig knutpunkt med 15 000 av- och påstigande tågpassagerare och 9 000 busspassagerare varje dag.

För att förbättra detta kollektivtrafiknav som väntas få upp emot 30 000 pendlare per dag fram till 2040 planeras ett nytt stationsområde i det projekt som kallas Väsby Entré. Väsby Entrés projektkontor invigs under Väsbyfestivalen och hålls öppen för allmänheten.

Biljetter till ångtåget säljs i Messingen.

Mer information om Väsbyfestivalen hittar du här: www.upplandsvasby.se

VEGA öppnas

LEif VEGA

I fredags var det äntligen dags att officiellt inviga av de nya lokalerna för ungdomsverksamheten VEGA. Klockan 14:45 öppnades portarna, därefter visades Sverige mot Italien matchen i husets biorum. Sedan var det dags för Kultur och fritidsnämndens ordförande Leif Beihed ( V ) att hålla öppningsanförandet. Det bjöds på tilltugg i form av hamburgare.

Gården har stora fina ytor och det finns plats för massvis med aktiviter. Det finns bland annat en danssal, ett biorum, ett kök, en musikstudio och utrymme för tv-spel och annan teknik. Det finns även ett gym och möjlighet till dusch.  Gården anpassar sig främst till åldrarna 16-20, men alla unga är välkomna.  All öppen verksamhet är kostnadsfri, alkohol och droger är icke tillåtet.

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Pannbensloppet

Lördagen den 28 maj gick Väsbys första stadslopp arrangerat av Team Pannben av stapeln. Vi var förstås på plats och deltog i loppet. Vi avslutade dagen med en picknick och lite fotbollsspelande i Suseboparken. En bra arrangerad dag av Team Pannben och ett roligt initiativ att samla Väsbyborna för en stunds gemenskap i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.IMG_6712IMG_6721Johan   Lars och Ali IMG_5949 Medalj IMG_5942