Höjda skolresultat i Väsby!

Under gårdagens kommunstyrelsemöte fattade vi beslut om budgeten för 2017. Nu gör vi en satsning på utbildningen i Väsby. 87,6 miljoner satsar vi på skolan och utöver det bygger vi både ny förskola och skola i närheten av Vilundavallen. – Vi är glada att kunna fortsätta satsa på våra fokusområden: skola, trygghet och bostadsbyggande. Satsningen … Läs mer

En bra förskola för alla barn

Förskolan Uppfinnaren. Foto: Anders Löwdin.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför är det viktigt för oss att idag uppmärksamma förskolans dag.

Förskolan har stor betydelse för barns utveckling. Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan och att den håller hög kvalitet. Idag vill vi rikta ett stort tack till all personal, föräldrar och barn som gör våra förskolor i Väsby bättre. Skola och förskola förblir våra viktigaste frågor framöver.

Fler högskoleutbildade pedagoger i förskolan

förskolaz80qgt2dexblrsk8msmc

Utbildningsnivån bland förskolans medarbetare i Upplands Väsby har ökat något sedan föregående år, medan den på riksnivå sjunker. Det visar statistik som nyligen kom från Skolverket.

År 2014 hade 23 procent av de årsanställda i förskolorna i kommunen en förskollärarexamen, medan siffran ökat till 25 procent under 2015. Andelen årsanställda med annan pedagogisk högskoleexamen var förra året 27 procent jämfört med 25 procent 2014. Antalet årsarbetare med förskollärarexamen har ökat i barngrupperna.

Sedan 2013 har skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby arbetat för att skapa en bra grund för den långsiktiga förskole- och skolutvecklingen i kommunen. Projektet kommer framöver bland annat se till att alla förskolor i kommunen har samma förutsättningar.

Barngrupperna i Upplands Väsbys förskolor har enligt statistiken blivit större, med 20,2 barn per avdelning 2015 mot 18,8 barn per avdelning året innan.

– Från politiskt håll satsar vi på en minskning av barngrupperna i Väsbys förskolor. Ett sådant uppdrag ligger sedan 2015 och gäller också framåt. Med nuvarande brist på förskolelokaler och svårigheter att rekrytera personal, kan det dock tyvärr dröja innan minskningen i barngrupperna kan bli realitet, säger Lars Valtersson (MP) ordförande i utbildningsnämnden.