Besök hos Breddenskolans elevhälsoteam

Kommunalråd Anders Rosén (V) träffade igår Breddenskolans elevhälsoteam för att prata om hur de arbetar med elevhälsa på skolan och vilka insatser som görs för att alla elever skall trivas och känna att de lyckas i skolan. Teamet består av skolans ledningsgrupp, skolsköterska och specialpedagoger och de träffas varje vecka för att stämma av sitt … Läs mer

Elevhälsan stärks

elevhälsagp7lp18teajkkdrlr5lcCatharina Lebel har börjat som elevhälsochef i Upplands Väsby. Hennes uppdrag är att se till att alla elever på alla olika skolor har tillgång till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

– Vi har sett ett tydligt behov av att stärka upp arbetet med elevhälsan. Satsningen på en chef för elevhälsan är ett mycket viktigt steg som ger ett starkare och mer fokuserat arbete med elevhälsofrågorna, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

Catharina Lebel kommer att ansvara för frågor som rör barn i behov av särskilt stöd och ska arbeta med både fristående och kommunala utförare. Ansvaret kommer fortfarande att ligga på de olika skolorna. Tillsammans med förskole- och skolverksamheterna kommer Catharina Lebel att forma en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. En viktig del är att ta fram rutiner som ska tydliggöra och underlätta för verksamheterna.