Nu gör vi en extra satsning för att öka tryggheten i och kring Messingen

  Messingen som är en populär samlingsplats för ungdomar i kommunen ska nu utvecklas genom att ungdomar bjuds in till dialog om husets framtida verksamhet, det fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om i veckan. – Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör … Läs mer

Fyrklövern namnsätts

fyrklovern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 

–          Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern – Blå Parken, som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har  gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Rädda närakuten Löwet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om en framtida närakutsorganisation. Av länets 17 närakuter föreslås 12 bli kvar och landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska med. Istället skall en ny närakut … Läs mer

Möten för dialog och samsyn

Inom politiken är det en hel del möten. Inom majoriteten har vi satsat mycket på samverkan mellan oss partier som ingår i Framtid Väsby. Vi ser stora vinningar med att ordförandena från alla nämnder ses eller att alla våra partiers förtroendevalde får chansen att gemensamt diskutera aktuella frågor. Förra veckan samlades vi både för att hålla kommunfullmäktige, för ett frukostmöte där vi diskuterade nämndernas förutsättningar inför budgetförhandlingarna samt till ett gemensamt möte där alla majoritetens förtroendevalda var inbjudna. Det mötet handlade om budget, byggplaner, flyktingmottagande och trygghet. Stora och viktiga frågor där det är viktigt att vi har samsyn över partigränserna. Nedan lite bilder på vår kreativa och konstruktiva vecka:

Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
13006690_851353368319924_7535512267406119786_n
Redo för kommunfullmäktigemöte.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.

 

Årets seniormässa

I onsdag gick kommunens årliga seniormässa av stapeln i Messingen. Mässan arrangerades av Social- och omsorgskontoret och temat för året var digital utveckling med samtal som ”Välfärdsteknologi kanske något för dig?” och ”Må väl till kropp och själ med ny teknik.” Det fanns också möjlighet att ta med sig sin dator till mässan för lite tips … Läs mer

Medborgardialogen Kairo/Sättra

DSCN0330 (1280x960)
Över 150 personer kom till lördagens dialog i Väsby Centrum för att tycka till om utvecklingen av friluftsområdet i nordvästra Väsby.
Dialogen gällde friluftsområdet i nordvästra Väsby som har ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation, idrottsmöjligheter samt natur- och strövområde. Många Väsbybor berättade vad de gillar med området idag och hur de skulle vilja utveckla området i framtiden.
– Kommunen har länge satsat på medborgardialog där medborgarna tidigt inkluderas i kommunens utveckling. Vi fick in många intressanta synpunkter på hur Kairo, Sättra och området i Runbyskogen kan utvecklas, säger kommunalrådet Roland Storm (VB) som också är ordförande i Rådet för medborgardialog.
Förutom dialogtillfället kan invånarna i Väsby fortsätta att lämna sina tips, idéer och synpunkter på hur området kan utvecklas i framtiden via webben. Det går att göra till och med fredag 11 mars: www.upplandsvasby.se/nvv

 

Välkommen på medborgardialog för området Kairo/Sättra

DSCN0045

Nu på lördag, 20 februari, klockan 11.00 – 15.00 anordnar kommunen en medborgardialog för området Kairo/Sättra. Medborgardialogen hålls i Väsby centrum. Området Sättra, Kairo och Runbyskogen bjuder på ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation och idrottsmöjligheter.

Under dialogen kommer det att finnas möjlighet att prata om hur området används idag men även tycka till om hur området kan utvecklas i framtiden. Vilka är behoven av föreningar, förskolor och skolor i området i framtiden?

Via ”Min kommun” kan du även digitalt framföra dina åsikter mellan 19 februari – 11 mars.

Du hittar sidan här

 

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och påverka. Genom att ordna olika dialogaktiviteter kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar, vilket leder till ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen. Dialoger mellan kommun och medborgare har visat att om man som medborgare känner sig inkluderad och lyssnad på känner man sig stolt över sin plats och mer benägen att fortsättningsvis bo kvar i kommunen. En framgångsrik medborgardialog leder i stort till förstärkt delaktighet i samhället och till utvidgad demokrati.

Vi pratar trygghet med högstadieelever på Ung i Väsby

Ung Väsby

 

Ung i Väsby är ett forum där ungdomar får prata och politiker får lyssna. Temat för den trettonde upplagan av Ung i Väsby var trygghet.

Tillsammans med elever från Väsbys högstadier diskuterade vi hur Väsby kan göras till en ännu tryggare plats än vad den redan är. Många bra och kreativa förslag kläcktes, där de flesta handlade om fler fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter samt fler vuxna, fältassistenter, poliser och vakter ute på stan. Dessa idéer skall vi nu förvalta på bästa sätt.

Att ha en dialog och lyssna på ungdomarna om vad de tycker behöver göras för att öka tryggheten i skolan och på fritiden är viktigt för oss. Nu fick vi in 19 konkreta bra förslag som alla elever kan ta del av och rösta på via kommunens hemsida. Det ger oss ett bra underlag som vi kan föra in i det fortsatta trygghetsarbetet, säger Roland Storm, ordförande i Rådet för medborgardialog.

Alla kommunens partier var även representerade i en debatt där eleverna ställde politikerna till svars i frågor som bland annat rörde skolmiljö, skolmat, lärare och resurser.

Den här dagen är väldigt värdefull för oss. Det direkta mötet med våra skolungdomar ger oss information om deras behov. Det är viktigt att vi vuxna inte tror oss veta vad de unga behöver i alla lägen, det handlar mycket om respekt, säger Lars Valtersson, ordförande för Utbildningsnämnden.

 

 

Ordförande för rådet för medborgardialog på nätverksträff

IMG_1300[1]
Kommunalråd Roland Storm (VB) på nätverksträff
Den 27 januari  var kommunalråd Roland Storm (VB) på SKL´s nätverksträff  med tjänstepersoner och förtroendevalda som vill utveckla dialogen med medborgare.

Tema för dagen var, Hur når vi dem vi inte når?

 – För mig är det viktigt att kommunen samlar in medborgarnas åsikter innan viktiga beslut fattas. Upplands Väsby kommun utvecklar ständigt formerna för dialog med syfte att få så många som möjligt att delta, säger  Roland Storm (VB)

Dagen var en blandning av väldigt intressanta föreläsningar och grupparbeten.

Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas/landstingens arbete idag.

 

Drabbas du också av nedskärningarna i busstrafiken?

Under morgonen var vi ute i morgontrafiken och pratade med Väsbyborna om nedskärningarna i busstrafiken. Vi passade på att bjuda på varmt kaffe till de som stod och väntade i kylan. Många vi pratade med är förtvivlade och bestörta över förändringarna i busstrafiken som skapar stora problem i deras vardagsliv när tiden för att ta … Läs mer