Ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby

Hållbar utveckling är viktig för majoriteten i Väsby. Nu tar vi ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby. I det hållbara Väsby reser vi utan klimatutsläpp som följd. Som en viktig del i det arbetet måste vi skapa förutsättningarna. Vi bygger cykelvägar och vi sätter upp laddstolpar. Vi gör det ännu enklare för dig att slippa leta parkering, att slippa köer och att slippa släppa ut klimatgaser. Vi underlättar för cykeln i vår stad.

Nu underlättar vi för cyklister och gående på Centralvägen. Ojämn gatsten plockas upp och slät asfalt läggs ut. Det har varit otydligt och en hel del krockar mellan gående och cyklister har inträffat längs vägen. Nu ska det bli tydligare var man ska cykla och var man ska gå.

Väsbys kommunalråd är ute och cyklar!

kr-passerar-bandet-pa-cykel

Väsbys kommunalråd firar cykeldagen! I Upplands Väsby, och många städer runt om i världen, ökar cyklingen explosionsartat. Cykeln är ett klimatsmart, konditionsstärkande och ett effektivt sätt att ta sig fram i staden. Vi möter den utvecklingen har den styrande majoriteten enats om. Vi ska göra Väsby till en riktig cykelstad. Vi kommer investera i cykelvägar, cykelparkeringar och bättre skyltning. Väsbys cykelvägar ska kännetecknas av att vara framkomliga och säkra. Med fler cyklister i kommunen ställs krav på tillgänglighet och fler cykelparkeringar. Större cykelparkeringar vid målpunkter som stationen och Vilundaparken är viktiga men också mindre parkeringar runt om i kommunen behövs för en växande cykelstad som Väsby.

I kommunens flerårsplan som godkändes i juni 2016 har vi satt upp tydliga mål för det klimatsmarta resandet i Väsby. Den rymmer en cykelplan, som bl.a. kommer ange vilka stråk som ska prioriteras, när i tid de ska byggas, vilken standard som skall hållas, samt hur vi möter de olika behoven hos olika typer av cyklister.

 Det senaste på cykelfronten är en färdigställd cykelsträcka längs med Smedbyvägen och att kommunala verksamheter har minskat bilanvändandet till förmån för elcyklar. Det firar vi denna cykeldag.