Budget med fokus på skola, bostad och trygghet antagen

Trygghet, bostadsbyggande och inte minst 87.6 miljoner kronor extra till skolan stod i fokus när vi antog vår budget för 2017 under kommunfullmäktigemötet den 20 juni. – Skola och utbildning är en av våra absolut viktigaste frågor att fokusera kring. Därför är vi extra glada att kunna göra denna extra satsning, utöver det som redan … Läs mer

Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser. – Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med … Läs mer

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Höjda skolresultat i Väsby!

Under gårdagens kommunstyrelsemöte fattade vi beslut om budgeten för 2017. Nu gör vi en satsning på utbildningen i Väsby. 87,6 miljoner satsar vi på skolan och utöver det bygger vi både ny förskola och skola i närheten av Vilundavallen. – Vi är glada att kunna fortsätta satsa på våra fokusområden: skola, trygghet och bostadsbyggande. Satsningen … Läs mer

Fokus på skola, trygghet och bostäder i budget 2017-2019

Vi är stolta över att lägga fram en budget med satsningar på skola, trygghet, sammanhållning och miljö. Vi har ordning och reda i ekonomin vilket möjliggör stora framtidssatsningar. Dessutom genomför vi en av kommunens största investeringar någonsin i samhällsutvecklingen som bidrar till att Väsby växer och att fler bostäder byggs i Stockholmsregionen. Nu bygger vi … Läs mer