Vi fortsätter att satsa!

Den rödgröna majoritetens budget för juni 2016 innehöll stora satsningar för att ändra riktning på Upplands Väsby kommun. Vi satsade stort på skola, förskola, vård och omsorg. Utbildningsnämnden fick 87,6 miljoner mer än tidigare. Och social- och äldrenämnden fick 32,5 miljoner mer än tidigare. Totalt ökade kommunersättningarna med 160,9 miljoner kronor i juni. Utöver de kraftiga … Läs mer

Budget med fokus på skola, bostad och trygghet antagen

Trygghet, bostadsbyggande och inte minst 87.6 miljoner kronor extra till skolan stod i fokus när vi antog vår budget för 2017 under kommunfullmäktigemötet den 20 juni. – Skola och utbildning är en av våra absolut viktigaste frågor att fokusera kring. Därför är vi extra glada att kunna göra denna extra satsning, utöver det som redan … Läs mer

Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser. – Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med … Läs mer

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Höjda skolresultat i Väsby!

Under gårdagens kommunstyrelsemöte fattade vi beslut om budgeten för 2017. Nu gör vi en satsning på utbildningen i Väsby. 87,6 miljoner satsar vi på skolan och utöver det bygger vi både ny förskola och skola i närheten av Vilundavallen. – Vi är glada att kunna fortsätta satsa på våra fokusområden: skola, trygghet och bostadsbyggande. Satsningen … Läs mer

Fokus på skola, trygghet och bostäder i budget 2017-2019

Vi är stolta över att lägga fram en budget med satsningar på skola, trygghet, sammanhållning och miljö. Vi har ordning och reda i ekonomin vilket möjliggör stora framtidssatsningar. Dessutom genomför vi en av kommunens största investeringar någonsin i samhällsutvecklingen som bidrar till att Väsby växer och att fler bostäder byggs i Stockholmsregionen. Nu bygger vi … Läs mer