Roland Storm

Roland Storm

Roland Storm (VB) är kommunalråd. Roland har en bakgrund som egenföretagare med verksamhet inom information och kommunikation. Han bor i Bollstanäs, har sambo och tre barn.

Uppdrag:

Namnberedningen, ordförande

Rådet för medborgardialog, ordförande

Kommunfullmäktige, ordinarie

Kommunstyrelsen, ordinarie

Styrgrupp bibliotek- och kulturlokaler, ordinarie

Styrgrupp kommunövergripande skolutveckling, ordinarie

Kommunstyrelsens allmänna utskott, ersättare

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott, ersättare

Kommunstyrelsens välfärdsutskott, ersättare

Kommunstyrelsens miljö- och planutskott, adjungerad

Kontakt: roland.storm@upplandsvasby.se