Anders Rosén

Anders

Anders Rosén (V) är kommunalråd. Anders har en bakgrund som lärare och rektor på Skeppsholmens folkhögskola. Han bor i Prästgårdsmarken, är gift och har tre barn.

Uppdrag:

Kommunalråd

Kommunfullmäktige, ordinarie

Kommunstyrelsen, ordinarie

Allmänna utskottet, ordförande

Handikapprådet, ordförande

Trafik- och fastighetsutskottet, ordinarie

Styrgrupp för kommunövergripande skolutveckling, ordinarie

Styrgrupp för biblioteks- och kulturlokaler, ordinarie

Miljö- och planutskottet, ersättare

Käppalaförbundet, ordinarie

Kommunförbundet Stockholms län, ersättare

Välfärdsutskottet, ersättare

Kontakt: anders.rosen@upplandsvasby.se