Lars Valtersson

Lars Valtersson

Lars Valtersson (MP) är kommunalråd. Lars är lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Han bor i Runby, är gift och har tre barn.

Uppdrag:

Kommunalråd

Kommunstyrelsen, ordinarie

Kommunfullmäktige, ordinarie

Utbildningsnämnden, ordförande

Barnrättsnätverket, ordinarie

Valberedningen, ersättare

Rådet för medborgardialog, ordinarie

Styrgrupp för biblioteks-och kulturlokaler, ordinarie

Styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor, ordinarie

Styrgrupp för kommunövergripande skolutveckling, ordinarie

Allmänna utskott, ordinarie

Miljö- och planutskott, ersättare

Pensionärsrådet, ordinarie

Kontakt: lars.valtersson@upplandsvasby.se