Ann-Christin Martens

Ann-Christine Martens

Ann-Christin Martens (S) är kommunalråd. Ann-Christin har en bakgrund som sjuksköterska och VD. Hon bor i Runby,  sambo och har tre barn.

Uppdrag:

Social- och äldrenämnd, ordförande

Kommunstyrelse, vice ordförande

Kommunalt handikappråd, vice ordförande

Kommunfullmäktige, ordinarie

Bo i Väsby Fastighets Holding AB, ordinarie

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, ordinarie

Kommunalt pensionärsråd, ordinarie

Kommunstyrelsens allmänna utskott, ersättare

Social- och äldrenämndens individutskott, ordinarie

Kontakt: ann-christin.martens@upplandsvasby.se