Mathias Bohman

Mathias Bohman

Mathias Bohman (S) är kommunstyrelsens ordförande. Mathias kommer närmast från en tjänst som presschef på Folkets Hus och Parker. Han bor i centrala Väsby, är gift och har två barn.

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ordförande.

Bo i Väsby Fastighets Holding AB,ordförande

Styrelse för Väsbyhem Fastighets AB (AB Väsbyhems dotterbolag), ordförande

Styrgrupp biblioteks- och kulturlokaler, ordförande

Styrgrupp för kommunövergripande skolutveckling, ordförande

Kommunstyrelsens allmänna utskott, vice ordförande

Kommunstyrelsens miljö- och planutskott, vice ordförande

Ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande

Valberedningen, ersättare

Vigselförättare.

Kontakt: mathias.bohman@upplandsvasby.se