Arbete och näringsliv

DSCN0012

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljöför företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen.

Vi verkar för fler jobb med aktiva insatser mot arbetslösheten. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar vill vi skapa fler jobb, sommarjobb och praktikplatser.

Den som på grund av långvarig arbetslöshet tvingats leva på försörjningsstöd ska erbjudas ett riktigt jobb i kommunen, eller utbildning som leder till jobb, för att få en väg in i eller tillbaka till arbetslivet. Särskilda insatser i samverkan med arbetsförmedlingen ska genomföras i de områden där arbetslösheten är högst.

I dag har många unga särskilt svårt att få jobb. Detta vill vi möta med bland annat sommarjobbsgaranti, yrkesintroduktionsanställningar och en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Unga arbetslösa under 25 år, som inte fullgjort sina gymnasiestudier, ska erbjudas ett utbildningskontrakt där studier varvas med arbete eller praktik. Att många inte når behörighet till gymnasiet innebär en risk för att även ungdomsarbetslösheten ökar. Därför måste vi ge grundskolan bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete.

Det här ska vi göra

  • Företagande. Vi vill underlätta och göra det attraktivt för företag att verka i kommunen. Kommunens service till företag ska utvecklas och gå snabbare. Kommunen ska införa garantitider för när besked i olika typer av ärenden ska komma. Samarbetet mellan näringsliv och kommuner i regionen ska utvecklas.

 

  • 90 dagarsgaranti. Garantin innebär att alla unga arbetssökande garanteras att senast inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en praktikplats, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av dessa. Vägledning och väl fungerande uppsökande verksamheter är en förutsättning för att garantin ska kunna uppfyllas.
  • Sommarjobbsgaranti. Alla ungdomar som vill ska få möjlighet till ett sommarjobb minst en gång innan de lämnar gymnasiet.
  • Jobb och utbildning till långvarigt arbetslösa. Erbjud jobb i kommunen eller utbildning som leder till jobb till den som på grund av långvarig arbetslöshet tvingas leva på försörjningsstöd en längre tid.