Kommunalråden

nyallians

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys bästa tar tillsammans ansvar för att leda kommunen under den pågående mandatperioden. Genom våra valframgångar fick vi en tydlig signal från väljarna att det behövdes en nystart för Väsby.

Vi utvecklar Väsby på ett hållbart vis för fler jobb, bostäder och ett gott näringslivsklimat. De dåliga skolresultaten och kvalitén i välfärden var vår stora utmaning när vi tillträdde efter valet 2014 och vårt prioriterade mål var att förbättra skolresultaten och skapa en likvärdig skola för alla. Det arbetet börjar nu glädjande att ge resultat när skolan visar på bättre resultat än på många år.

Vi tar klimatomställningen på allvar. Kommunen är och ska vara en viktig aktör för klimatsmarta lösningar och omställning till ekologisk hållbarhet.

Vi arbetar för en jämställd kommun där män och kvinnor har likvärdiga livsvillkor.

Ett annat fokus är att fördjupa och utveckla demokratin. Vi lyssnar på Väsbyborna även mellan valen. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga för att bygga ett samhälle med gemenskap utan klyftor och vi arbetar för utvecklade medborgardialoger, medbestämmandeformer och brukarinflytanden.

Vi bedriver en öppen politik i dialog med medborgare, företag och det civila samhället. Vi välkomnar samarbete med andra partier i strävan att göra det bästa för Väsby.

Framtid Väsby är vår gemensamma hemsida där vår gemensamma politiska plattform återfinns och där vi presenterar nyheter samt ger dig som Väsbybo möjlighet att kommunicera med oss.

Mathias Bohman,
Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna

Ann-Christin Martens,
Kommunalråd för Socialdemokraterna

Lars Valtersson,
Kommnualråd för Miljöpartiet

Anders Rosén,
Kommunalråd för Vänsterpartiet

Roland Storm,
Kommunalråd för Väsbys Bästa