Vår politiska plattform

Våra prioriterade mål är att utveckla Väsby till en kommun med hållbar tillväxt för fler jobb, där vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och där ett gott näringslivsklimat råder. Skolresultaten och kvalitén i välfärden ser vi som våra stora utmaningar. Vi jobbar hårt för en likvärdig skola med förbättrade skolresultat.

Vi tar klimatomställningen på största allvar och arbetar mot en jämställd kommun där män och kvinnor har likvärdiga livsvillkor.

För oss är föreningsliv och civilsamhälle är viktiga komponenter i ett demokratiskt samhällsbygge och vi arbetar för att fördjupa och utveckla demokratin.

Här kan du läsa vår politiska plattform i sin helhet Politisk plattform 2014-2018