Nu gör vi utbildningen bättre för nyanlända

p70gcmouop9a79tvgz72

Nu inför vi en ny modell för mottagning och utformning av nyanlända elevers utbildning. Mottagningsverksamheten förstärks, studiehandledningen på modersmål utökas och alla elever från förskola till gymnasium omfattas av den nya modellen som införs 1 juli i år. Målet är att de elever som kommer till Väsby så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar.

– Alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att nå sin högsta nivå. Det är kärnan i satsningen och en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

En ny central språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen bildas. Ansvaret för utformningen av nyanländas utbildning tydliggörs när modersmålsenhet, språkcentra, språkenhet och mottagningsverksamhet samlas under ett tak. Här kommer en fördjupad kartläggning av elevens förkunskaper att göras, vilket skapar bättre förutsättningar för både elever och lärare.

Ett av delprojekten i Ett lärande Väsby har fokuserat på nyanlända och förslaget till den nya utbildningsmodellen har arbetats fram tillsammans med representanter från både kommunala och fristående utförare och andra aktörer. En effekt av den nya modellen är att den säkerställer så att alla nyanlända barn och elever möter personal med särskild utbildning i att möta unga som är nya i Sverige.

För mer info läs här:

Lämna en kommentar