Fler bussar till Väsby!

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunen invånare som skall ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt. För oss är det självklart att man ska klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. Fler bussar är en förutsättning för att nå ett hållbart resande och möta klimatkrisen.

Barn är en av de grupper som drabbas hårdast om kollektivtrafiken inte fungerar. De kan endast åka bil om deras föräldrar har tillgång till bil och möjlighet att skjutsa dem. Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter, vilket vi inte kan acceptera.

Moderatledda landstinget minskade busstrafiken med 25 procent inte okey. Vi ger oss inte, vi vill se fler bussar till Väsby en utökning utöver den trafik som fanns innan neddragningen.

Lämna en kommentar