Nya bostäder samt LSS gruppbostad på Baldersvägen

På Baldersvägen har 7 bostäder i bostadsrättsradhus uppförts. Bostäderna är inflyttade. Intill radhusen har kommunen uppfört en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Idag fick jag glädjen att inviga vårt fantastiskt fina LSS-boende på Bladersvägen. Det är en viktig del i kommunens strategi för att möta den ökade efterfrågan på LSS-platser, säger Ann Christin Martens (S) ordförande Social och äldrenämnden.”

Lämna en kommentar