Fler bussar till Väsby!

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunen invånare som skall ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt. För oss är det självklart att man ska klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. Fler bussar är en förutsättning för att nå ett hållbart … Läs mer