Nya bostäder samt LSS gruppbostad på Baldersvägen

På Baldersvägen har 7 bostäder i bostadsrättsradhus uppförts. Bostäderna är inflyttade. Intill radhusen har kommunen uppfört en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Idag fick jag glädjen att inviga vårt fantastiskt fina LSS-boende på Bladersvägen. Det är en viktig del i kommunens strategi för att möta den ökade efterfrågan på LSS-platser, säger Ann Christin Martens (S) ordförande Social och äldrenämnden.”

Väsbys största solcellsanläggning invigs!

Profi Fastigheters VD Thomas Sipos tillsammans med Mathias Bohman ( S) inviger Väsbys största solcellsanläggning på ett av taken i Bredden. Anläggningen, som Profi Fastigheter etablerat i samarbete med Eneo Solutions AB, omfattar totalt 1 500 kvm solcellspaneler som beräknas leverera 230 MWh/år. Detta kan jämföras med förbrukningen av hushållsel i 45 normalstora villor. Anläggningen, som nu är i drift, innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen och kan producera ungefär 35 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Sommarens överskott levereras ut på nätet och man räknar med att investeringen ger avkastning på 10- 15 års sikt.

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

2016 övergick Profi till 100% förnyelsebara energikällorna man har tidigare valt vind, bergvärme och vattenkraft.  Nu bidrar även solen och istället för att som tidigare bara köpa grön el som redan produceras bidrar man nu till produktionen.

 

 

Alice Bah Kuhnke och Tomas Eneroth möter kulturen i Väsby

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister möter kulturen i Väsby. Messingen bjuder in till scenen, gymnasieskolan, biblioteket, kulturskolan och det nyöppnade Navet. Messingen sjuder av aktivitet från morgon till kväll. Verksamheterna och evenemangen skapar tillsammans en dynamik och miljö som får oss alla att växa. En plats i Väsbys hjärta som ger framtidstro.