Nu stärker vi ett växande Väsby

I går antogs på kommunfullmäktige vår flerårsplan med budget för 2018-2020. Det är en expansiv samhällsbyggarbudget där vi gör satsningar på 124 miljoner. Vi fortsätter att stärka ett Väsby som växer.  

Nu utvecklar vi Väsby friluftsområdet

Väsby Friluftsområde

Totalt en 55 miljoners-satsning under 3 år i Kairo/Sättra/Runby där en rejäl upprustning görs som bland annat inkluderar en förbättrad skyltning, gång- och cykelvägar från Sättra till centrala Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, omklädningsrum och övernattningsmöjligheter för camping samt ett nytt ridhus.

Nu fyller vi Messingen med aktiviteter för ungdomar

I höst kommer Messingen förvandlas till en positiv samlingsplats för ungdomar. Vi satsar nu på att göra huset ännu attraktivare genom att fylla det med aktiviteter för ungdomar på ungdomars villkor. Det kommer att finnas möjlighet till både spontanidrott, socialt umgänge och kontakt med vuxna.

Nu utvecklar vi Väsby Idrottsstad

En av majoritetens stora satsningar är en utveckling av Vilunda parken till Väsby Idrottsstad. Med en grundskola för 750 elever , ny multihall, fotbollstält/hall kommer det att utgöra ett centrum för Väsbys idrottsliv.

Flerårsplan med budget – Väsby håller ihop och samarbetar

Lyckad parkfest

Parkfesten den 13 juni blev en succé. Livemusik med grymma lokala artister, god mat, och aktiviteter för både stora och små. Över 1800 besökare med kanonväder och härlig stämning.

Tack till alla som gjorde denna dag möjlig för Väsbyborna. En dag där vi kunde mötas över generationsgränserna och tillsammans skapa en folkfest för Väsby.

Upplands Väsby är Ekomatsligans tredje bästa raket 2017

Upplands Väsby är tredje bästa kommun i landet när det handlar om att öka andelen ekologiska matinköp i den kommunala verksamheten under senaste året. För det delade civilminister Ardalan Shekarabi ut diplom till Upplands Väsby kommun när Ekomatsligan hade sin årliga prisutdelning under måndagen.

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner, landsting och regioner avseende deras ekologiska inköp. Rankingen organiseras av Ekomatcentrum som varje år samlar in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport. Varje år arrangeras även en diplomeringsceremoni för de kommuner, landsting och regioner som klassat in i Ekomatsligan. Nivån för att klassa in ligan är 30 % ekologiska inköp 2016, räknat i SEK. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 % ekologiskt 2020.

Ambitionen att höja andelen ekologiska inköp i Upplands Väsby kommun har initierats som en del av kommunens måltidspolitiska program. Programmet har formulerats för att utgöra stöd vid livsmedels- och måltidsupphandlingar inom kommunen med avsikten att förbättra matvanor och folkhälsa. Inom ramen för programmet har även en måtidsakademi bildats. Akademin består av kommunala och privata utförare, kunder, intresseorganisationer och leverantörer som kommer med idéer och förslag på hur de offentligt finansierade måltiderna kan utvecklas och förbättras.

Väsbys Makerspace arrangerar workshop för lärarstudenter

I ett samarbete mellan Utbildningskontoret och Stockholms Universitet kommer Upplands Väsby att hålla i workshop och föreläsning för förskollärarstudenter inom digital förskoledidaktik.

Makerspace startade upp i Väsby 2016 inom ramen för Ett Lärande Väsby, ett blocköverskridande samarbete med målet att skapa förutsättningar för maximalt lärande. Makerspace, som är en del av den digitala satsningen för Väsbys förskolor och skolor, är ett steg på vägen för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket.

I Väsby finns sedan 2016 ett etablerat Makerspace för samtliga huvudmän i kommunen där de kan arbeta processorienterat med programmering och IT-slöjd. Makerspace är en lokal där kombinationen av olika material tillsammans med digitala komponenter skapas utan några begränsningar, annat än den egna kreativiteten. I makerspacelokalen finns möjlighet att inspirera varandra, ta intryck av och se andra verksamheter eller utbildas inom programmering, lödning och konstruktion.

Förskollärarstudenter från Stockholms Universitet (SU) kommer till Väsby under höstterminen 2017 för att delta i workshop och utveckla sin digitala kompetens i Väsbys Makerspace, som en del i sin utbildning.

Upplands Väsby blir en Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen gäller Upplands Väsby som geografisk plats. Tillsammans kommer Upplands Väsby kommuns tjänstemän och politiker, näringsliv och föreningsliv arbeta för att löpande öka konsumtionen av etiskt märkta produkter som bland annat följer principerna för rättvis handel. Fairtrade är en oberoende certifiering med mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Ett beslut i kommunfullmäktige ligger till grund för arbetet att bli en diplomerad Fairtrade City.