Första spadtaget för Väsby Terrass

I måndags tog  vi det första spadtaget för Väsby terrass. På Trädgårdsvägen och på baksidan av vårdcentralen i Runby, där det idag ligger en parkeringsplats kommer BRABO att bygga 59 smarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök.  Det är roligt att det byggs bostäder i Väsby, fler kommer att kunna flytta hemifrån och fler kommer att kunna bosätta sig i Väsby. Väsby terrass är också ett spännande projekt där stort fokus har lagts vid att skapa ett funktionellt och praktiskt hus, som samtidigt är stilrent.

Väsby terrass är en del i den omvandling som pågår i Väsby just nu, där Väsby bli den moderna småstaden. För att vi ska kunna uppfylla målet om 63.000 invånare till år 2040, gäller att det byggs både små och stora projekt i Väsby.

Intressant verksamhetsbesök hos Sandbergskaskolan

I fredags besökte kommunalråden Sandbergskaskolan. Det var ett intressant besök.Sandbergska skolan är en populär F-9 skola med fokus på tre olika spår, fokus, lärande och framsynthet. Det var fascinerande att se så många engagerade personer som jobbar på Sandbergskaskolan. Med tanke på skolans befintliga lokaler har man varit kreativ för att få till det hela. Hela skolan präglas av ett unikt koncept med många finurliga lösningar.
Sanbergskaskolan jobbar aktivt med att lägga extra tid på matematik, svenska och engelska. Man vill säkra elevernas kunskap genom att ha en utökad timplan och de har därför lite längre skoldagar. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna ytterligare väljer man att ha mindre elevgrupper i förskoleklass och åk 1. Det är då den viktiga grunden läggs. Fördelen med mindre elevgrupper i just de yngre åldrarna, är även att man har större möjlighet att upptäcka elevers eventuella svårigheter i ett tidigt stadium.

Fritidshemmens dag

Idag firar vi fritidshemmens dag.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids uppdrag

Fritids utgår de från nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.