Nu gör vi efterlängtad satsning i Kairo/Sättra

Nu gör vi en 21 miljoners-satsning på utvecklingen av Sättra friluftsområde. Under 2017 kommer 5 miljoner investeras för att göra de första förändringarna.

Under februari – mars 2016 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Nordvästra Väsby. Frågorna kretsade kring hur man använder sig av området idag, hur man skulle vilja använda sig av området och vilka värden som finns och bör utvecklas vad gäller fritid, rekreation, natur- och kulturmiljö samt rekreation.

Utifrån den dialogen går att utläsa att många önskar caféer och restauranger i området som är öppna året om, bättre kommunikationer, gång- och cykelväg till Sättra från centrala Upplands Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, utveckling av Kairobadet alternativt en flytt av badplatsen till Tegeludden eller Sättra gård, tillgång till strandlinjen och utbyggnad av en strandpromenad, utökat skydd av natur- och kulturmiljöer, utveckling av motion- och idrottsmöjligheter med omklädningsrum och liknande, övernattningsmöjligheter för camping och/eller lägerverksamhet.

Med avstamp i dialogen har vi nu fattat beslut i kommunfullmäktige om att som ett led i utvecklingen av området bland annat bygga en allaktivitetsplats med inriktning mot idrott och lek i Runby. Kairobadet kommer att rustas upp med en ny mindre lekplats, en livräddningsbåt skall komma på plats, samt flytbojar som avgränsar badområdet under badsäsong. Vid Tegeludden kommer stranden att restaureras. Där kommer det också att byggas omklädningsrum och toaletter, samt installeras aktivitetsutrustning som är naturanpassad och riktad till barn.

– Väsby har hög byggtakt och snabb befolkningsökning. När vi nu blir fler är det viktigt att vi fortsätter att satsa på att utveckla möjligheterna till bra fritids- och rekreationsaktiviteter för kommunens invånare och alla andra som vill uppleva Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Vi i Väsby: Majoriteten i Väsby startar friluftssatsning

Väsbys unga se hit!

 

Ungdomar i årskurs 6-9 bjuds in för fjortonde året i rad att påverka sin hemkommun. Temat för dagen är miljö och hållbarhet och ungdomar uppmuntras att påverka kommunens miljöarbete och kommunen i stort. Fyra områden inom miljötemat kommer särskilt att diskuteras under forumet:

• Konsumtion och mat • Avfall och återvinning • Natur • Samhällsplanering och trafik

Dagen innehöll också en demokratiworkshop och en speed-dejting där ungdomarna fick chansen att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner

När vi träffade er den 15 februari på dialogforumet ”Ung i Väsby” som i år hade temat miljö slogs vi av den kunskap och det engagemang ni bär på. Vi vill tacka er för de många lysande idéer till vårt fortsatta miljöarbete som ni bidrog med. Kommunen behöver vara spjutspetsar för att kunna ligga kvar på den höga miljönivå som Väsby ligger på idag och då är era synpunkter mycket viktiga.

Vi fick med oss inspirerande förslag på hur vi kan få fler ungdomar att vara ute och njuta av våra parker och vår natur. Ni gav oss idéer på hur vi får fler att äta hållbart och hur vi kan resa och transportera oss utan att påverka klimatet negativt. Ni kom med geniala lösningar på hur vi kan återvinna mer material och hur vi ska arbeta för vi ska slänga mindre mat.

Vi känner den kraft som ni bär på i de livsavgörande miljöfrågorna. Vi ska arbeta för att ge er förutsättningar att delta med engagemang i kommunens fortsatta miljöarbete. Ni är vår framtid och en självklar del av de lösningar som vi tar fram för att möta de utmaningar som jorden står inför.

Tack, ni ger oss framtidstro

 

Förskola i Ekebo blir klar till hösten

 Den nya förskolan kommer att ge en stor ökning av antalet förskoleplatser centralt i Väsby där behovet för närvarande är som störst.

 – Väsby växer och det är bra att vi nu kan skapa fler förskoleplatser. Vi planerar att bygga många fler förskolor och skolor de närmaste åren, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Behovet av förskoleplatser är just nu stort då kommunen växer snabbt i de centrala delarna av Upplands Väsby kommun. Kommunen har hamnat i en mycket ansträngd situation då man inte planerat och byggt förskolor och skolor i samma takt som bostäder. Detta har nuvarande majoritet ändrat på och har tagit fram en kraftfull plan samt prioriterat i budgeten för att möjliggöra nya förskolor och skolor.

Den västra delen av Ekeboskolan rivs och ersätts med en ny förskolepaviljong med 200 platser. Nuvarande verksamhet kan fortsätta parallellt med bygget och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta hösten 2017. Beslutet är helt i samklang med vår satsning på förbättrade lärmiljöer och goda utemiljöer..

 Ytterligare information om bygget av den nya förskolan och läget kring förskoleplatser kommer att publiceras på webbsidan under våren.

Upplands Väsby kommun prisas för sin satsning på skolledare.

Upplands Väsby kommun prisas av Sveriges Skolledarförbund för sin satsning på skolledare i de kommunala skolorna. 

– Jag är stolt över att vara en del av den positiva skolutvecklingen i Väsby. För att skapa en attraktiv skola där kompetenta lärare vill jobba krävs även att vi satsar på våra skolledare, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby har under senare år visat på en positiv skolutveckling. Kommunen belönas nu även för sin satsning på skolledare. Skolledarförbundets förbundsordförande Matz Nilsson överlämnade utmärkelsen för årets bästa kommun när det gäller skolledares löneutveckling i de kommunala skolorna.

Det senaste året har visat på en rad förbättringar i Väsbys skolor. I den senaste undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting klättrade Väsbys skolor hela 148 platser i rankingen över Sveriges kommuner. Undersökningar från Skolverket och Lärarförbundet under 2016 visade även på förbättrade skoresultat för årskurs 6 och 9, samt ett ökande antal elever med högskolebehörighet.

Vår ambition är att bli bäst på jämställdhet

Idag uppmärksammar DN Väsby kommuns ambition att bli bäst på jämställdhet och vårt arbete med jämställdhetskartan. – Kartan är en ögonöppnare, då ser vad vi måste göra, säger Anders Rosén (V), kommunal­råd. Kartan är ett webbverktyg som mäter jämställdhet på många områden i kommunen. Den är öppen för alla som vill och orkar ta in … Läs mer

P4 Stockholm uppmärksammar Väsby kommuns jämställdhetsarbete

Idag uppmärksammar P4 Stockholm Väsby kommuns jämställdhetsarbete genom en intervju med kommunalråd Anders Rosén (V). Väsby är första kommunen i länet som finns med på Jämställdhetskartan – en digital karta som med hjälp av statistik visar jämställdheten mellan kvinnor och män i kommunal, privat och ideell sektor. Jämställdhetskartan visar att kvinnorna i Väsby tjänar ungefär … Läs mer

Väsby först i Stockholms län med jämställdhetskartan

Visste du att medelmannen i Upplands Väsby tjänar mellan 2,2–2,9 miljoner kronor mer än medelkvinnan under ett arbetsliv? Det visar jämställdhetskartan, en tjänst som Väsby är den första kommunen i Stockholms län att lansera. – Det är stora strukturella löneskillnader mellan yrken som domineras av män respektive kvinnor. När man jämför likvärdiga yrken så går … Läs mer