Väsby satsar på bättre skolmat och fin matsalsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att 11 miljoner kronor ska gå till att bygga ett nytt tillagningskök i Väsby skola och att bygga om skolans matsal.

 Beslutet är ett led i en satsning på att höja kvalitén på skolmaten genom att prioritera att mat tillagas på plats av en kock som dagligen möter eleverna.

– Skolorna i Upplands Väsby har under senare år utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Att höja kvalitén på skolmaten och att förbättra elevernas miljö gynnar både elevernas hälsa och deras möjlighet att vara fokuserade på lektionerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Genom att laga mat på plats så minskar svinnet och även transporterna och kan tack vare detta hålla kostnaderna nere.

­– Vi är mycket glada över att vi får till den här satsningen. Förbättrad kvalité på skolmåltiderna och en miljövänligare hantering av maten har under längre tid varit en prioriterad fråga för Upplands Väsby kommun, säger Maria Tuvesson (MP), ordförande för Upplands Väsby kommuns måltidsakademi.

Planerad start för driften av det nya köket är hösten 2018. Evakueringsbehovet och störningar för verksamheten minskar om sommarlovet utnyttjas för delar av byggproduktionstiden.

Ny isanläggning i Vilundaparken

Den styrande majoriteten S, Mp, V, VB satsar på Väsbys barn och unga.

Nu säkrar vi iskapacitet för den viktiga verksamheten i Vilundaparken.

Efter dialoger med föreningarna  som använder Vilundaparkens isytor tar vi nu beslut om viktiga satsningar på Vilundaparken.

Vi tar tre avgörande beslut
1. Att placera tält över uterinken. Det ger mer tider till konståkningen, hockey, friluftsfrämjandets skridskoverksamhet, skolan och allmänheten.
2. Ny ispist i hallen. Tidplan och genomförande tas fram i dialog med föreningarna som använder hallen.
3. Ví utreder placering av fotbollstält i Vilundaparken.

Ett först steg mot att skapa Väsby idrottsstad och växla ut kraften och potentialen i Vilundaparken.