Besök hos Breddenskolans elevhälsoteam

Kommunalråd Anders Rosén (V) träffade igår Breddenskolans elevhälsoteam för att prata om hur de arbetar med elevhälsa på skolan och vilka insatser som görs för att alla elever skall trivas och känna att de lyckas i skolan. Teamet består av skolans ledningsgrupp, skolsköterska och specialpedagoger och de träffas varje vecka för att stämma av sitt … Läs mer

Besök på Brobacken

Kommunalråd Anders Rosén (V) besökte i veckan Brobacken där han träffade enhetschef Cecilia Bengtsson som berättade om äldreboendets verksamhet. När vi kommer till Brobacken har de just avslutat en Nobellunch med trerättersmeny, långbord och linnedukar i husets aktivitetslokal. Imorgon väntar nästa Nobellunch för de som inte fick plats på dagens. Cecilia berättar att det alltid erbjuds någon verksamhet i … Läs mer

Väsbys skolresultat går upp

?

Enligt en jämförelse av landets skolor från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnar skolorna i Upplands Väsby kommun på plats 95 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet innebär att skolorna i Väsby klättrar 148 platser i rankingen.

– För tre år sedan startade vi skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby och det är glädjande att vi nu lyckats vända resultaten i positiv riktning, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommun förbättrar sitt resultat kraftigt jämfört med föregående sammanställningar och rankingar. Totalt sett hamnar Upplands Väsby på plats 95 av 290 i rankingen, vilket placerar kommunen bland de 50 % av kommunerna som placerar sig i mitten. SKL:s jämförelse visar att Upplands Väsbys skolor går framåt på flera områden som ligger till grund för rankingen. Störst förbättring görs för det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Meritvärdet är en sammanräkning av de 17 bästa betygen i elevernas slutbetyg och där klättrar skolorna i Väsby från plats 129 till 69. SKL har även jämfört kommunernas resultat utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar och om dessa räknas in i resultatet placerar sig Upplands Väsby på plats 22 i rankingen.

Nu satsar vi på ny gruppbostad i Odenslunda

På kommunstyrelsesammanträdet ikväll beslutade vi att använda 18 000 000 kronor av den investeringsbudget som är avsatt för 2018 och 2019 för en gruppbostad som skall byggas på kommunens mark i Odenslunda i närheten av nya Odenskolan. Anledningen till att vi tidigarelägger planeringen är för att gruppbostaden skall kunna samplaneras med den nya förskolan som vi också … Läs mer

Nu gör vi en extra satsning för att öka tryggheten i och kring Messingen

  Messingen som är en populär samlingsplats för ungdomar i kommunen ska nu utvecklas genom att ungdomar bjuds in till dialog om husets framtida verksamhet, det fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om i veckan. – Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör … Läs mer

Upplands Väsbys musikskola utvecklas till kulturskola

Igår beslutade Kultur- och fritidsnämnden att musikskolan i Väsby ska utvecklas till en kulturskola. I den nya skolan kommer det utöver musik också att erbjudas konst, teater och nycirkus. – Det är med stor glädje som vi nu startar Kulturskolan. Det är en viktig satsning som ger fler barn och unga tillgång till kulturskapande aktiviteter … Läs mer

Besök på Wäsby Golf

wasby-golf-beskuren

På Wäsby Golf känner man tidens vingslag. Man möter en vacker miljö, Nibble Gård med anor från 1600-talet. De gamla husen renoveras successivt med omtanke. Utöver omhändertagandet av gården så fångar man den historiska platsen och har döpt banans hål till bl.a. Storsten, Fägatan och Hövdingaröset då det finns fornlämningar utmed banan.

Klubbchef Jennifer Allmark och Banchef Per Öhman tog emot Lars Valtersson (MP) och Maria Tuvesson ( MP) tillsammans med miljöstrateg Morgan Pettersson och Camilla König Ekegren från Upplands Väsby promotion och berättade om verksamheten.

Med stor erfarenhet och kompetens sköter man området. Både skötsel av vattnet lokalt och gräset på banan görs med hög medvetenhet om mängderna gödselmedel som används och den biologiska mångfaldens betydelse. På banan möts man av hjortar och har man tur den sällsynta Svarthakedoppingen.

Besök på Skoda Infracity

20161130_114740

Kommunalråd Lars Valtersson ( MP ) besökte Skoda Infra city, nyligen etablerade i kommunen. Erik Orendy och Anders Melin tog emot och berättade om verksamheten. De berättade om det systematiska miljöarbetet och visade hur man sköter och hanterar miljöfarliga ämnen samt ställer krav på vilka produkter som får användas. Ett spännande besök som gav insyn i hur en modern verkstad fungerar och vilken kompetens som krävs för att arbeta där.