Uppdrag tillagningskök

img_7329Matglädje, hälsa och livskvalitet präglar måltiderna i Upplands Väsbys skolor, äldre och sociala omsorg. Måltiderna ska ha hög kvalitet, ett upplevt helhetsintryck där måltidsmiljö, smak, uppläggning, serveringstider, valmöjlighet, bemötande och värdighet också är viktigt. Ytterligare kännetecken är kompetens och engagemang. Maten tillagas så lång möjligt lokalt med en hög andel ekologiska livsmedel, säsonganpassade och närproducerade råvaror och med låg andel svinn. Åtgärderna bidrar till ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby.

Nu tar vi kraftiga steg närmare vår vision.  Kommunstyrelsen beslutade den 28 november att ett tillagningskök i Väsbyskolan ska vara i drift 2017 senast 2018, att ta fram bästa lösningen för ett tillagningskök inom äldreomsorgen och se till att investeringsbehov i övriga kommunala kök förs in i framtida planer.
Ett beslut för måltider med mat lagad på plats, ekologiskt, vegetariskt, närproducerat, säsongsanpassat och med en låg andel svinn. Om vi slänger mindre mat ges utrymme för att använda pengarna till bättre kvalitet.

 

Fyrklövern namnsätts

fyrklovern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 

–          Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern – Blå Parken, som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har  gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Skogsdungen en plats att växa på

?

På förskolan Skogsdungen växer både barn och vuxna. Här finns stor tillit till barnens förmåga och till de vuxnas ledarskap. Förskolan arbetar fokuserat för att ta tillvara barnens tankar och intressen. Lokalerna och platsen tillkom för att lösa den stora platsbrist som fanns tidigare under året. På kort tid har man startat upp och fått igång verksamheten som ligger intill Runbyskogens fina natur. Skogen ger barnen möjligheter att upptäcka massor av spännande saker. En stor eloge till den fantastiska personalen som har skapat denna verksamhet på kort tid säger verksamhetschef Annica Lindell .

Det är med en känsla av att verksamheten varit igång under lång tid när man passerar igenom.

Tillagningsköket med egen kock är också värdefullt för verksamhetens kvalitet.

En kommun fri från våld

Nu startar det våldsförebyggande projektet ”En kommun fri från våld” upp i Väsby. Målet med projektet är att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i kommunen. Bland annat fokuserar projektet på att tidigt identifiera våldsyttringar och på att få barn och unga att känna kraften i att göra saker tillsammans och … Läs mer

Vi fortsätter att satsa!

Den rödgröna majoritetens budget för juni 2016 innehöll stora satsningar för att ändra riktning på Upplands Väsby kommun. Vi satsade stort på skola, förskola, vård och omsorg. Utbildningsnämnden fick 87,6 miljoner mer än tidigare. Och social- och äldrenämnden fick 32,5 miljoner mer än tidigare. Totalt ökade kommunersättningarna med 160,9 miljoner kronor i juni. Utöver de kraftiga … Läs mer

Höstlov = Läslov

laslov20161102_144435Snöblandat regn och rusk – ett fantastiskt tillfälle att ge sig in i böckernas värld. Nu är vi mitt uppe i läslovet som är en tid då vi kan träna upp ”läskonditionen”. För att gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust brukar det sägas att det krävs ca 5000 timmar.

Alla barn har rätt till läsning

Vi ska läsa mer i skolan, men vi måste också läsa mer hemma och alla barn, oavsett hur många böcker man har i bokhyllan hemma, har rätt att upptäcka läsningen. Biblioteket är en fantastisk plats för oss alla. För att fler barn ska hitta till läslusten kan man under lovet läsa tillsammans och att ta en extra tur till biblioteket där inspirerande böcker står på rad.

Nu pågår en hel vecka med extra fokus på läsning! Klarar man läsningen blir det lättare att klara de andra ämnena i skolan också. Läsning är givande och ska vara det för alla.