Rädda närakuten Löwet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om en framtida närakutsorganisation. Av länets 17 närakuter föreslås 12 bli kvar och landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska med. Istället skall en ny närakut … Läs mer

Hela Sverige fikar, fikar du?

img_7019

Idag har vi tillsammans med nästan 500 000 andra runt om i Sverige haft fikapaus med Fairtrademärkta produkter. Det var längesedan vårt fika bord såg så här smarrigt ut! Väsby kommun står i begrepp att bli Fairtradeceritifierade och vi stödjer självklart handel på mer jämlika och rättvisa villkor.

För att ytterligare uppmärksamma den Fairtradekampanj som just nu pågår passade vi i veckan på att dela ut Fairtrademärkta bananer till morgontrötta resenärer i samband med utdelning av vår folder om genomförda politiska beslut i halvtid. En gest som blev mycket uppskattad!

fullsizerender-27

Du kan läsa mer om Fairtrade här.

Väsby på väg

halvtid_fb-kampanj

Det har gått två år av mandatperioden och vi fortsätter att förverkliga den politiska plattformen som vi gemensamt presenterade efter valet 2014. Här är ett axplock av de genomförda politiska åtgärder och några fler som är på gång.

10 av våra politiska åtgärder som vi genomfört:

 • Mer resurser till skolan som fördelas efter behov.
 • Alla barn har rätt till 30 timmars förskola.
 • Stärkt miljöarbete – Väsby har klättrat till Sveriges tredje miljöbästa kommun
 • Mer resurser till ungdomsverksamhet – flera fritidsfältare och ökade öppettider på fritidsgårdar.
 • Stöd för seniorer – rådgivning och mottagning för äldre har öppnat
 • Samordnat resurser för fler jobb, integration och hållbar tillväxt – inrättat ett Integrations- och arbetsmarknadsutskott
 • Demokratiutveckling – utvecklad medborgardialog för ökat inflytande.
 • Bostäder och skolor byggs och utvecklas i centrala delarna av Väsby
 • Underlättat för företag att verka i kommunen. Väsby ligger på sjätte plats i Svensk näringslivsranking
 • Jämställdhetssatsning för ökad jämställdhet och mångfald. Väsby ligger på femte plats på Jämställdhetsrankingen.

10 av våra politiska förslag vi har påbörjat:

 • Mindre barngrupper i förskolan – fler förskoleplatser
 • Jobb och utbildning till långvarigt arbetslösa – samverkan mellan näringslivet, arbetsförmedling, föreningar och kommunen
 • Cykelstaden Väsby – gång- och cykelvägar byggs för stärkt hälsa, ekonomi och miljö
 • Ökad kvalitet för våra äldre – översyn av hemtjänsten
 • Ökade resurser till idrotten – nytt ridhus, utveckling av Vilunda och nya spontanidrottsplatser
 • Bevarar och stärker Sättra friluftsområde med fantastisk rekreation – bad, motionsslingor och möjligheter för båt- och sjöliv.
 • Ökat stöd till bibliotekets läsfrämjande och språkstödjande verksamhet.
 • Ökad mångfald och valfrihet – fler alternativ i kommunal regi
 • Sommarjobbsgaranti -alla ungdomar som vill ska få sommarjobba inom gymnasietiden
 • Bättre mat – fler tillagningskök, ökad andel ekologisk och vegetarisk mat.

 

Vår politiska plattform hittar du i sin helhet här

 

Vi vill ha ett Väsby som håller ihop och samarbetar

Tryggheten är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter. Trygghetsfrågorna ägs av alla som bor och verkar i kommunen. Genom samverkan mellan organisationer och företag kan vi nå större effekt än om varje enskild aktör agerar i det tysta. Som ledande politiker i kommunen och som Väsbybor tar vi den senaste tidens rubriker om vandalisering, bilbränder … Läs mer

Väsbys skolresultat går uppåt

meritvarden-ak-9-2015-2016

Väsby går kraftigt framåt i mätningen av meritvärdet i årskurs 9. Meritvärdet som är en sammanräkning av de 17 bästa betygen i elevernas slutbetyg visar att Upplands Väsby förbättrat sin position från plats 157 till plats 89. Andelen godkända elever i årskurs 9 ligger också högre. Här förbättrade sig kommunen i år och gick från plats 236 till plats 126. Även i kategorin med antal elever med högskolebehörighet går resultatet uppåt, från placering 224 till 123.

Skolorna i Upplands Väsby klättrar från plats 259 till 251 enligt Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016. Upplands Väsby placerar sig på den övre halvan av rankingen ifråga om snittbetyg i årskurs 9, andel godkända elever och elever med högskolebehörighet.

– Jag är tacksam för det blocköverskridande samarbetet inom Ett lärande Väsby som handlar om att skapa förutsättningar för en positiv skolutveckling. Det är mycket glädjande att det långsiktiga arbetet börjar ge resultat, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.