Hillevi Engström återgår till uppdraget som kommundirektör i Väsby

Hillevi Engström kommer återgå till uppdraget som kommundirektör i Upplands Väsby kommun. Sedan augusti har hon arbetat med ett regeringsuppdrag som samordnare mot extremism, men avslutar detta uppdrag under hösten och återgår till sin tjänst i Väsby senast i början av 2017. – När vi rekryterade Hillevi Engström till kommundirektör för cirka två år sedan var … Läs mer

Upplands Väsby på plats fem i jämställdhetsranking

Upplands Väsby kommun kommer på femte plats när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ,rankar hur bra Sveriges kommuner är på jämställdhet. ­­– Jag känner mig väldigt stolt över att Upplands Väsby är på plats fem av alla Sveriges 290 kommuner. Men vi har mer jobb att göra och fortsätter att satsa på detta område genom att … Läs mer

Väsbys kommunalråd är ute och cyklar!

kr-passerar-bandet-pa-cykel

Väsbys kommunalråd firar cykeldagen! I Upplands Väsby, och många städer runt om i världen, ökar cyklingen explosionsartat. Cykeln är ett klimatsmart, konditionsstärkande och ett effektivt sätt att ta sig fram i staden. Vi möter den utvecklingen har den styrande majoriteten enats om. Vi ska göra Väsby till en riktig cykelstad. Vi kommer investera i cykelvägar, cykelparkeringar och bättre skyltning. Väsbys cykelvägar ska kännetecknas av att vara framkomliga och säkra. Med fler cyklister i kommunen ställs krav på tillgänglighet och fler cykelparkeringar. Större cykelparkeringar vid målpunkter som stationen och Vilundaparken är viktiga men också mindre parkeringar runt om i kommunen behövs för en växande cykelstad som Väsby.

I kommunens flerårsplan som godkändes i juni 2016 har vi satt upp tydliga mål för det klimatsmarta resandet i Väsby. Den rymmer en cykelplan, som bl.a. kommer ange vilka stråk som ska prioriteras, när i tid de ska byggas, vilken standard som skall hållas, samt hur vi möter de olika behoven hos olika typer av cyklister.

 Det senaste på cykelfronten är en färdigställd cykelsträcka längs med Smedbyvägen och att kommunala verksamheter har minskat bilanvändandet till förmån för elcyklar. Det firar vi denna cykeldag.

 

 

 

Verksamhetsbesök beroendeenheten

IMG_3922.JPG
Birgitte Rost, enhetschef på beroendeenheten berättar om det dagliga arbetet.
Beroendeenheten arbetar med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna personer över 20 år som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika och/eller tabletter. I första hand erbjuder beroendeenheten insatser i öppenvård men kan också erbjuda vård på behandlingshem.
– Beroendeenheten i Upplands Väsby tillhör en av länets bästa och har ett gott rykte inom branschen. Det är många som söker sig hit och bland annat därför jag sökte mig hit för fem år sedan, säger Birgitte Rost enhetschef på beroendeenheten.
 -Ett bra stöd till personer som försöker att komma ur  drogberoende är oerhört viktigt.
Beroendeenheten gör stora insatser för den anhöriga som drabbas, för folkhälsan och i förläggningen hela samhällsekonomin. Vi uppskattar verkligen deras fina arbete, säger Anders Rosen kommunalråd (V)

Tillsammans firar vi att stationen fyller 150 år

dsc_0077

Väsby Station firas med familjedag

150 år har gått sedan järnvägen invigdes och namnet Väsby togs i bruk. Det firar Upplands Väsby kommun tillsammans med Väsbyhem, kommunens bostadsbolag, söndagen den 18 september. Det blir en dag för hela familjen.

– Samhället som växte fram runt stationen blev början till det Väsby vi känner i dag. För att fira det men samtidigt blicka framåt bjuder vi in till en familjedag fylld med roliga aktiviteter, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Det blir en dag med aktiviteter och artistframträdanden passande för alla åldrar.

Dagen bjuder på tillbakablickar på de senaste 150 åren, däribland ett ånglok som kommer att åka fem turer mellan Upplands Väsby station och Märsta.

– Ångtåget kommer att köra några turer mellan Upplands Väsby och Märsta station. Ett frustande 100-årigt ånglok kommer ge en upplevelse av hur det var förr vid Väsby station innan järnvägen elektrifierades, säger Roland Storm, (VB) kommunalråd.

Samtidigt läggs fokus på framtiden och stationsområdets omvandling med bland annat en tillfällig utställning. I dag är Upplands Väsby station en viktig knutpunkt med 15 000 av- och påstigande tågpassagerare och 9 000 busspassagerare varje dag.

För att förbättra detta kollektivtrafiknav som väntas få upp emot 30 000 pendlare per dag fram till 2040 planeras ett nytt stationsområde i det projekt som kallas Väsby Entré. Väsby Entrés projektkontor invigs under Väsbyfestivalen och hålls öppen för allmänheten.

Biljetter till ångtåget säljs i Messingen.

Mer information om Väsbyfestivalen hittar du här: www.upplandsvasby.se

Bostadsminister Peter Eriksson gläds över en hög byggtakt

Mathias, Lennart, Peter och Lars

Bostadsbristen är ett stort problem, det behöver byggas 70000 lägenheter om året de närmaste tio åren, enligt Boverket. När bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) besökte Upplands Väsby den 31 augusti redovisade han i sitt tal inför stadsbyggnadsdagen de nya initiativ den rödgröna regeringen tog före sommaren för att underlätta byggandet av nya bostäder och även åtgärder för att också kunna utnyttja det befintliga bostadsbeståndet på ett bättre sätt.

Peter Eriksson kunde, glädjande nog, redovisa att bostadsbyggandet i Sverige redan är på väg upp. Första halvåret i år igångsattes 34000 nya bostäder, i år kommer vi att nå den högsta bostadsproduktionen sedan miljonprogrammets dagar.

Efter talet guidades bostadsministern runt i Väsbys centrala delar, där det också är full fart med många nya intressanta bostadsprojekt på gång. Förra året, 2015, nådde kommunen för första gången på många år sitt mål om minst 300 färdigställda lägenheter. Kommande år kommer säkerligen denna siffra att överträffas ytterligare. Den nya rödgröna majoriteten i kommunen både fullföljer de projekt vi ärvt av alliansen och startar också ett flertal nya.

– Intresset att bygga i Upplands Väsby är mycket stort, säger Miljö- och planutskottets ordförande Lennart Olsen (MP). Vi har redan dragit igång planeringen för områden som Smedsgärstomten, Vilundaparken, Hasselskolans fd tomt, Runby torg, mm. Nu kommer intressenter som vill genomföra ännu större projekt vid bland annat Infracity, Carlslund och Optimus.

Även om det ibland kan vara problem ser varken Peter Eriksson eller Lennart Olsen frågor som överklaganden eller naturskydd, som ibland nämns i debatten, som de stora hindren för ökat bostadsbyggande. Det går att bygga väldigt mycket i redan exploaterade områden utan intrång i värdefulla naturområden.

– Det största problemet, nu när byggandet äntligen har skjutit fart, är i stället ett annat, sa Peter Eriksson vid stadsbyggnadsdagen. Hur får vi tag i kvalificerad arbetskraft inom stadsplanering och byggande, det råder idag en stor brist på ingenjörer, planerare och kvalificerade byggnadsarbetare, något som också märks i Upplands Väsby. Här planerar regeringen bland annat att bygga ut den reguljära utbildningen och åtgärder för att snabbt matcha in de cirka 10-12000 nyanlända som har relevant yrkeserfarenhet.

Nu gör vi en satsning på HBTQ-frågorna

Inför den satsning på HBTQ-frågor som vi nu kommer att göra har vi frågat kommunalråd Anders Rosén (V),  ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott vad satsningen innebär och vad den kommer att göra för skillnad för väsbyborna. Vad är HBTQ? HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transsexuella och personer med queera uttryck och identiteter. H … Läs mer

Stadsbyggnadsdagen 2016

Mathias på Stadsbyggnadsdagen

Årets tema var hemvist

Människan har ett inbyggt behov av att känna tillhörighet, trygghet och gemenskap. Att höra hemma. Men vad är det som skapar känslan av hemvist? Är det den fysiska platsen, barndomsminnen, dofter, mat eller religion? Vad är det som skapar känslan av tillhörighet? Är det en gemensam historia, kultur, språk, behov eller värderingar? Hur påverkas människor när de tvingas fly sitt hem och söka sig till ett nytt. Hur kan den fysiska platsen påverka människans möjlighet att hitta sin hemvist? Hur kan samhället bidra till att alla kan känna sig hemma?

En spännande och inspirerande dag med stadsbyggnad i fokus! Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangerades för nionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.