Sommarskola för nyanlända startar i Upplands Väsby kommun

Väsbyskola

Tre veckors sommarskola erbjuds alla nyanlända ungdomar i Upplands Väsby kommun. Verksamheten drivs av Veterankraft och vänder sig till nyanlända ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern och som idag saknar en skolplats.

– Jag är väldigt glad att vi nu startar en sommarskola för nyanlända. Det är viktigt att vi tar tillvara dess ungdomars starka drivkraft att lära sig svenska och andra ämnen, och att komma in i det svenska samhället, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Just nu tar kommunen kontakt med familjehem och boende för att informera nyanlända om möjligheten att börja i sommarskolan. Sommarskolan startar den 5 juli och kommer att bedrivas i Väsby skola, centralt i Väsby.

VEGA öppnas

LEif VEGA

I fredags var det äntligen dags att officiellt inviga av de nya lokalerna för ungdomsverksamheten VEGA. Klockan 14:45 öppnades portarna, därefter visades Sverige mot Italien matchen i husets biorum. Sedan var det dags för Kultur och fritidsnämndens ordförande Leif Beihed ( V ) att hålla öppningsanförandet. Det bjöds på tilltugg i form av hamburgare.

Gården har stora fina ytor och det finns plats för massvis med aktiviter. Det finns bland annat en danssal, ett biorum, ett kök, en musikstudio och utrymme för tv-spel och annan teknik. Det finns även ett gym och möjlighet till dusch.  Gården anpassar sig främst till åldrarna 16-20, men alla unga är välkomna.  All öppen verksamhet är kostnadsfri, alkohol och droger är icke tillåtet.

Budget med fokus på skola, bostad och trygghet antagen

Trygghet, bostadsbyggande och inte minst 87.6 miljoner kronor extra till skolan stod i fokus när vi antog vår budget för 2017 under kommunfullmäktigemötet den 20 juni. – Skola och utbildning är en av våra absolut viktigaste frågor att fokusera kring. Därför är vi extra glada att kunna göra denna extra satsning, utöver det som redan … Läs mer

Väsby fyr invigd

Väsby fyr

Det nya landmärket intill pendeltågstationen är nu invigd. Byggnaden rymmer 50 bostäder, till det finns gym, bastu och garage som kommer att vara tillgängliga för dem snart nyinflyttade boende. Fyren invigdes av Mathias Bohman (S) och Fredrik Mattson VD på Brabo genom att plantera ett olivträd. Mathias Bohman (S) lyfter fram potentialen och betydelsen av en bra relation mellan kommunen och byggföretagen.

 

Utbildningsnämnden besöker Senapskornet

IMG_6789Senapskornet är ett föräldrakooperativ där föräldrarna deltar aktivt. Man fungerar som jourhavande, städar och bidrar med sin kompetens inom olika områden. Som föräldrakooperativ kan man hålla små barngrupper.

När barnen kommer in från förmiddagens utevistelse möts de av dofter då maten tillagas på plats.

Senapskornet arbetar aktivt med Läroplanen och har satt upp tydliga mål;

  • förskolan är trygg för alla
  • barnens sociala kompetens utvecklas
  • barnens språkliga och matematiska kompetens utvecklas
  • barnens intresse för natur och teknik stimuleras
  • barnens inflytande och ansvar ökar

På förskolan finns kompetens för att tidigt upptäcka barn som är i behov av mer stöd för att utvecklas till sin fulla potential. Vi ser en förskola som fångar styrkorna med att barnen har olika bakgrund och har mycket att lära varandra.

Senapskornet arbetar på ett imponerande sätt med mångfald och integration, säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (Mp). Det är roligt att besöka en så väl fungerande verksamhet. Jag ser det som mycket positivt att det finns föräldrakooperativ i Väsby. De bidrar på ett värdefullt sätt till ökad mångfald och till en utveckling av pedagogiken.

Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser. – Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med … Läs mer

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Höjda skolresultat i Väsby!

Under gårdagens kommunstyrelsemöte fattade vi beslut om budgeten för 2017. Nu gör vi en satsning på utbildningen i Väsby. 87,6 miljoner satsar vi på skolan och utöver det bygger vi både ny förskola och skola i närheten av Vilundavallen. – Vi är glada att kunna fortsätta satsa på våra fokusområden: skola, trygghet och bostadsbyggande. Satsningen … Läs mer