Pannbensloppet

Lördagen den 28 maj gick Väsbys första stadslopp arrangerat av Team Pannben av stapeln. Vi var förstås på plats och deltog i loppet. Vi avslutade dagen med en picknick och lite fotbollsspelande i Suseboparken. En bra arrangerad dag av Team Pannben och ett roligt initiativ att samla Väsbyborna för en stunds gemenskap i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.IMG_6712IMG_6721Johan   Lars och Ali IMG_5949 Medalj IMG_5942

Fokus på skola, trygghet och bostäder i budget 2017-2019

Vi är stolta över att lägga fram en budget med satsningar på skola, trygghet, sammanhållning och miljö. Vi har ordning och reda i ekonomin vilket möjliggör stora framtidssatsningar. Dessutom genomför vi en av kommunens största investeringar någonsin i samhällsutvecklingen som bidrar till att Väsby växer och att fler bostäder byggs i Stockholmsregionen. Nu bygger vi … Läs mer

Väsby kommun – Årets samhällsbyggare

13237651_872982416157019_6203330955996473885_nUpplands Väsby kommun har utsetts till Årets Samhällsbyggare. En utmärkelse som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen fick priset ut för poängsystemet i byggprojektet Fyrklövern, där byggherrar som bidrar till innovativ stadsutveckling får rabatt på marknadspriset.

-Vi är oerhört glada att uppmärksammas för Fyrklöverns poängsystem. Väsby har den högsta byggtakten på 20 år, vi tar vårt ansvar och bygger bostäder så Stockholmsregionen kan växa och utvecklas, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande som tog emot både pris och applåder under den stora samhällsgalan förra veckan.

Fyrklövern är ett av Upplands Väsbys största byggprojekt på 30 år. 1 700 nya bostäder ska byggas i området där det också ska finnas en park, skola och förskolor.

Läs mer här.

Dagens samhälle skriver så här.

Stor satsning på skol- och förskoleplatser

nyskola

Både permanenta och temporära platser i förskolan och grundskolan planeras fram till 2020 och flera nya platser redan i höst i förskola. Bland annat kommer en ny grundskola och förskola norr om Vilundaparken att ska stå klar år 2020. Totalt kommer över 1 000 fler barn och elever kunna erbjudas platser i kommunen.

Redan under 2016 och 2017 kommer nya förskoleplatser skapas bland annat i paviljonger för det akuta behovs som finns redan nu. På flera platser runt om i kommunen byggs förskolor ut och det planeras också för flera nya förskolor och en ny grundskola.

– Väsby växer och vi bygger fler nya bostäder än någonsin tidigare. Därför skapar vi över 1 000 nya platser de närmaste åren. I och med detta fortsätter vi också vår satsning på mindre barngrupper, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Både i det nya området Eds Allé och i Fyrklövern kommer förskolor att byggas, samt i Odenslunda. Ett beslut kommer också att tas om en helt ny skola och förskola norr om Vilundaparken och söder om Smedsgärdstomten. Till hösten 2016 och under 2017 skapas mer tillfälliga lösningar för förskoleplatser då behovet idag är stort. Även kommunens grundskolor, kommer att utöka sina platser under 2017 för att successivt kunna ta emot ytterligare 500 elever.

– Vi planerar nu för en helt ny skola och förskola i området kring Vilundaparken. Med bra skolor skapar vi ett samhälle som ger goda förutsättningar för alla barn i Väsby, därför är detta en av våra viktigaste satsningar framöver, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:
Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, 073-910 45 54
Mathias Bohman, (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23

Öppet hus på Händelseriket

När den dagliga verksamheten Händelseriket öppnade sina dörrar för allmänheten under en kväll var vi givetvis på plats för att prata med personal och titta oss omkring. Händelseriket är inriktad på rörelse- och sinnestimulerande aktiviteter och erbjuder ett stort utbud av olika aktiviteter. Här går det att välja mellan att ligga i ett bollhav, bada bubbelbad, gunga, dansa frigörande dans, slappna av i ljusrum, måla och sjunga bland mycket annat.

Målet med Händelserikets verksamhet är att alla skall få en meningsfull dag, få förutsättningar att bibehålla sina funktioner, bli stärkta i de resurser de har och utvecklas i sin egen takt.

Vi fick mycket fina presentationer av personalen som visade runt i de ljusa och rymliga lokalerna. För att få sina besökare att riktigt trivas hade personalen bakat i en vecka. Vilket märktes på det dignande fikabordet som var uppdukat till oss besökare.

IMG_0459
Anders Rosén (V) och Ann-Christin Martens (S) utanför Händelseriket.
IMG_0455
Eva Stenlund (Mp), Anders Rosén (V) och Maria Tuvesson (Mp) i målarrummet.
20160512_173547
Vi får information om hur bollhavet och gungan används i verksamheten.
20160512_174226
Eva Stenlund (Mp) provar gungan.

Väsby behöver fungerande busstrafik

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunens invånare som skall kunna ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt och för Stockholms läns tillväxt. För oss är det självklart att man skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. I samband med neddragningarna … Läs mer

En bra förskola för alla barn

Förskolan Uppfinnaren. Foto: Anders Löwdin.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför är det viktigt för oss att idag uppmärksamma förskolans dag.

Förskolan har stor betydelse för barns utveckling. Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan och att den håller hög kvalitet. Idag vill vi rikta ett stort tack till all personal, föräldrar och barn som gör våra förskolor i Väsby bättre. Skola och förskola förblir våra viktigaste frågor framöver.

Trygghet i Väsby – vad gör vi i majoriteten?

IMG_6463

Att känna sig trygg i samhället borde vara en självklarhet. Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Väsby. För att bemöta den stökiga situationen ”på byn” fokuserar vi och samordnar kommunens och andras resurser som sammantaget är stora. Vi mobiliserar engagemang från civilsamhället och förebygger genom att tänka långsiktigt. Kommunen har också anställt en säkerhetschef som tillträder den 1 juni. Den nya säkerhetschefens uppdrag kommer vara att samordna arbetet med trygghetsskapande åtgärder.

Under hösten och vintern har bland annat belysning i motionsspår börjat bytas ut och sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete med polis, brandkår, bostadsföretag och föreningsliv som syftar till att ytterligare öka tryggheten i centrala Väsby. Kommunen har överlag ett nära och gott samarbete med närpolisen. Som en akut åtgärd har väktare hyrts in till bland annat stationsområdet, Messingen och Dragonvägen. Även polisens närvaro i Väsby har ökat.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangeras nattvandringar i Väsby helt ideellt. Som ett komplement till det nattvandrar även vi politiker alla fredagar fram till sommaren. Vi har också tillsatt medel för att kompensera de föreningar som följer med ut och nattvandrar.

Anslagen för fritidsfältare och fritidsgårdar har ökats med 1 miljon 2016. Under hösten utökades öppettiderna för fritidsgårdar och kommunen har nu anställt en fritidsfältare som arbetar kvällstid ute bland de unga. 2016 infördes också en sommarjobbsgaranti. Bland annat som en del i en trygghetssatsning. 1 miljon kronor satsas för att erbjuda cirka 400 sommarjobb.

Socialtjänstens kvinnofridsarbete har fått mer resurser. Det finns nu fler skyddade boenden. Även stödet till kvinno- och tjejjouren har stärkts och ett arbete för att komma tillrätta med unga tjejers psykiska mående har startat.

I stadsbyggnadsplaneringen har dimensionen av att skapa trygga miljöer en framträdande roll. Planeringen görs på ett sådant sätt att ”ögon mot gatan” säkerställs.

I det långsiktiga arbetet är det viktigt med täta sociala nätverk där vi både håller i och förstärker det arbete som görs och som får resultat på längre sikt. I detta arbete har grundkolans organisation förstärkts med en elevhälsosamordnare och kommunen arbetar förebyggande för att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planer finns för utökad fritidsgårdsverksamhet och när det gäller fritidsgårdarna ser vi ett behov av en bättre samordning mellan gårdarna. Projektet ”En kommun fri från våld” kommer att starta upp på Grimsta skolan, Väsby nya gymnasium och Sverigefinska skolan. Projektet  jobbar normkritiskt med fokus på pojkar. Bostadsstöd ges till utsatta barnfamiljer och Väsbyhem har en policy att inte vräka barnfamiljer.

Med både akuta åtgärder och långsiktigt arbete hoppas och tror vi att vi når målet om ett Väsby där alla kan känna sig trygga.

 

 

 

 

Fritidshemmen firades i strålande sol

IMG_6541?IMG_6522

Utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (Mp)besöker Bollstanäs skola som firar Fritidshemmens dag. Lars träffar bland andra rektor Håkan Lönnqvist och samtalar om rekryteringar, ämnesutveckling och om fritidshemmet på skolan.

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.