Möten för dialog och samsyn

Inom politiken är det en hel del möten. Inom majoriteten har vi satsat mycket på samverkan mellan oss partier som ingår i Framtid Väsby. Vi ser stora vinningar med att ordförandena från alla nämnder ses eller att alla våra partiers förtroendevalde får chansen att gemensamt diskutera aktuella frågor. Förra veckan samlades vi både för att hålla kommunfullmäktige, för ett frukostmöte där vi diskuterade nämndernas förutsättningar inför budgetförhandlingarna samt till ett gemensamt möte där alla majoritetens förtroendevalda var inbjudna. Det mötet handlade om budget, byggplaner, flyktingmottagande och trygghet. Stora och viktiga frågor där det är viktigt att vi har samsyn över partigränserna. Nedan lite bilder på vår kreativa och konstruktiva vecka:

Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Ledamöter i kommunfullmäktige förbereder sig inför mötet.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
Innan kommunfullmäktigemötet finns tid för samtal på Café Fullmäktige.
13006690_851353368319924_7535512267406119786_n
Redo för kommunfullmäktigemöte.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt möte med majoritetens förtroendevalda.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.
Gemensamt gruppmöte i Messingens stora sal.

 

Elevhälsan stärks

elevhälsagp7lp18teajkkdrlr5lcCatharina Lebel har börjat som elevhälsochef i Upplands Väsby. Hennes uppdrag är att se till att alla elever på alla olika skolor har tillgång till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

– Vi har sett ett tydligt behov av att stärka upp arbetet med elevhälsan. Satsningen på en chef för elevhälsan är ett mycket viktigt steg som ger ett starkare och mer fokuserat arbete med elevhälsofrågorna, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

Catharina Lebel kommer att ansvara för frågor som rör barn i behov av särskilt stöd och ska arbeta med både fristående och kommunala utförare. Ansvaret kommer fortfarande att ligga på de olika skolorna. Tillsammans med förskole- och skolverksamheterna kommer Catharina Lebel att forma en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. En viktig del är att ta fram rutiner som ska tydliggöra och underlätta för verksamheterna.

Romskt nationaldagsfirande

För första gången firades den romska nationaldagen officiellt i Väsby kommun. Ungefär 150 personer kom och firade i Messingen. Medan den romska flaggan vajade utanför byggnaden bjöds deltagarna bland annat på invigningstal av Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Anders Rosén (V), kommunalråd, uppträdande med tangokungen Sebastian Ahlgren samt fina tårtor i det nybyggda kulturhuset. Även den utställning av … Läs mer

Därför behövs laddningsinfrastruktur

921fa0hcxyn4wmmx53pka7w1bygsja6

När antalet eldrivna fordon med förnyelsebar energi ökar i kommunen behöver Upplands Väsby vara i framkant för att tillgodose behovet av en väl utbyggd infrastruktur. Därför beslutar vi nu om en ambitiös installation av laddningsstationer för att ge väsbyborna möjligheten att ladda sina fordon utanför hemmet.

Marknaden för förnyelsebar energi växer i takt med en ökad miljömedvetenhet, tuffare miljökrav och globala mål om minskade koldioxidutsläpp.

Vår ambition är att Upplands Väsby ska förbli en av Sveriges miljöbästa kommuner och utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar gör att kommunen kan ligga i framkant på området. I norden har elbilen de senaste åren slagit sig in på bilmarknaden och allt fler väljer en elbil framför fossildrivna bilar.

Även i Upplands Väsby ökar elbilen i popularitet och användning visar kommunens rapport ”Laddstolpar i Upplands Väsby” (2015) och som undersöker möjligheterna att upprätta laddningsstationer i kommunen och väsbybornas attityder kring elbilar.

Att satsa på laddningsinfrastruktur med förnyelsebar energi bör ses som ett steg i rätt riktning för att nå kommunens miljömål och det nationella målet mot att minska antalet fossildrivna fordon.

Genom beslut i teknik och fastighetsutskottet den 11 mars kommer kommunen att kunna erbjuda 6 nya laddningsstationer vid Vilundaparken redan under 2016.

Vårt mål är att upprätta 30 laddningsstationer fram till 2018, därför arbetar vi med att ta fram en plan och policy för en fortsatt utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid kommunens strategiska platser, så som skolor, idrottsplaster och kommunens arbetsplatser.

Ali Kashefi (S) Ordförande i teknik- och fastighetsutskottet
Eva Stenlund (MP) Vice ordförande i teknik- och fastighetsutskottet

Insändare i Vi i Väsby, Publicerad 09:29, 12 apr 2016 

 

Integration och arbetsmarknad samlas i ett gemensamt utskott

På Kommunstyrelsens sammanträde den 4 april beslutade den politiska majoriteten, S, MP, V och VB, att inrätta ett nytt politiskt utskott för integration och arbetsmarknad i kommunen. En integrationssamordnare kommer att anställas. Bakgrunden till utskottets bildande är att vi i dessa frågor ser stora samhällsutmaningar som vi vill ta oss an. För närvarande framförallt ungdomsarbetslösheten … Läs mer

Smarta seniorboenden som äldre har råd med

Martens.äldreboomen

Allt fler väsbybor blir äldre. Många är friskare längre, medan andra har ett allt tyngre vård- och omsorgsbehov. I dag medverkar kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden Ann-Christin Martens (S) i DN Stockholm där hon uttalar sig om framtidens största utmaning inom äldreboenden.

– Det finns framför allt tre områden som behöver utvecklas för att klara framtida äldreboom. Personalförsörjningen, nya boendeformer som till exempel seniorboenden samt införandet av ny teknik. Vi behöver samtal mellan stat och kommun, arbetsgivarorganisationer och fackförbund för komma överens om en långsiktig strategi för att stärka omsorgsyrkenas attraktivitet. Vi behöver också diskutera finansieringslösningar för att kunna bygga nya smarta seniorboenden där våra äldre har råd att bo säger Ann-Chirstin Martens.

Läs artikeln i sin helhet här.

Näringslivsminister Mikael Damberg besökte Väsby

p0tlh4o7dl7q2ua2k1zif8zrki9ykg

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljö för företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen.

Den 30 mars besökte kommunstyrelsens orförande Mathias Bohman tillsammans med näringslivs- och innovations minister Mikael Damberg det internationella Väsby företaget Revent. Revent har anställda från 17 olika länder och är världsledande på bakugnar.

Nyheten publicerades i Vi i Väsby den 5 april 2016 nr: 14. Foto: Vi i Väsby

Välkommen att fira romernas nationaldag

Välkommen till romskt nationaldags-firande den 8 april kl. 15.30 i nya kulturhuset vid Love Almqvist torg. Eftermiddagen inleds av Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Anders Rosén (V) , kommunalråd. Det bjuds på underhållning och tilltugg. Mer om firandet kan du läsa här. Mellan 4-8 april visas även en utställning av traditionella romska kläder i biblioteket i … Läs mer

Besök på Tesla

Solelbesök på tesla

Lars Valtersson(Mp) kommunalråd, Maria Tuvesson(Mp) ordförande för Miljönämnden och Lennart Olsen(Mp) ordförande i miljö och planutskottet besökte tidigare i våras Teslas kontor i Infra City.

Utvecklingen inom elbilsområdet går mycket snabbt. Företaget som bara är några år ser fantastiska möjligheter på en snabbt växande marknad. Vi diskuterade infrastrukturen för laddstolpar, lokalt regional och nationellt. Hur samverkan mellan kommun och företag kan se ut inför kommande investeringar, samt vilket sätt som är bäst för att öka kunskap om hur man når snabbast till en fossiloberoende biltrafik.

Vi ser fram emot en vår med inspiration och viktiga beslut i frågorna för att ge bättre förutsättningar för det hållbara resandet. Som ett första steg beslutade teknik- och fastighetsutskottet att kommunen ska sätta upp laddstolpar vid Vilundavallen. Man går också vidare med att ta fram en policy för vidare utbyggnad i hela kommunen.

Nytt utskott med fokus på integration i Upplands Väsby

h6fotbci5eoqc239la03

För att lyckas med utmaningen kring integration  inför vi  ett arbetsmarknads- och integrationsutskott. Utskottets uppgift är att strategiskt leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med integration och sysselsättning. Utskottet träder i kraft den 1 juli 2016.

– Fokus på integration och att få fler personer i jobb har hög prioritet i Väsby. I takt med att utmaningarna växer är det viktigt att kommunen gör allt som krävs för att lyckas på detta område, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun.

Utskottets roll ska vara att på strategisk nivå hålla ihop och samordna integration och sysselsättning för ungdomar. Det innebär bland annat att titta på möjligheter till att hitta nya arbetssätt och hur olika områden behöver samverka för att nå goda resultat.

Ordförande för det nya utskottet blir Ibrahim Abdallah (S).