Mer pengar till skolan

20160321_204914

En ny ersättningsmodell träder i kraft i Väsbys skolor från och med den 1 juli i år. Likvärdighetensprincipen sätt i fokus genom att resurserna koncentreras dit behoven är som störst. Bakom förslaget står det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Den nya ersättningsmodellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 omfattas.

– Det är glädjande att vi i bred enighet kommit fram till en ersättningsmodell som kommer att gynna eleverna och deras lärande. Samtidigt gör vi en betydande satsning på hela 16 miljoner som möjliggör fler lärare där behovet är som störst, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i Utbildningsnämnden.

Spaden i marken för Eds allé

Upplands Väsby har den högsta byggtakten på 20 år. Idag satte vi den första spaden i marken tillsammans med byggföretagen och markägare för Eds allé. Nu välkomnar vi de 600-700 bostäder som kommer byggas i området i olika etapper.

Bilder från dagens invigning där det bjöds på fika, utställning och spadtag:

IMG_0500
Kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) tar det första spadtaget med byggföretag och markägare.

IMG_0502
Invigningstal från Mathias Bohman (s) Kommunstyrelsens ordförande.
IMG_0519
Bland besökarna kom blivande hyresgäster och nyfikna Väsbybor.

IMG_0513
Kommunalråd Anders Rosén (v) och Lars Valterson (mp)
IMG_0527
En del tog en titt på hur bostäderna kommer att se ut. Här tillsammans med kommunalråden Roland Storm (vb) och Lars Valterson (mp).

IMG_0529
Majoritetens kommunalråd samlade på plats. Ann-Christin Martens (s), Roland Storm (vb), Mathias Bohman (s), Anders Rosen (v) och Lars Valterson (mp).
IMG_0525
Mathias Bohman (s) tillsammans med markägare och byggföretagen. 

Mer information om bygget av Eds Allé finner du här:

Kritiska till indragning av busslinjer

Mathias Bohman SVT

Den politiska majoriteten i Upplands Väsby har varit tydliga från start med att vi tycker att nedskärningarna i busstrafiken är ett mycket dåligt beslut från landstingsledningen. För oss är det självklart att alla som bor i Väsby skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken.

Idag uttalar sig Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i dagens sändning av SVT Stockholm.

– Det beslut som tagits är otroligt allvarligt. Jag förväntar mig att landstingsledningen tar tag i det här och löser situationen. Moderaterna har givetvis huvudansvaret men alla partier måste samarbeta, säger Mathias Bohman (S).

Vi värnar om din vardag och om vår miljö. Nedskärningarna skapar en grund för bilberoende, något kommunen jobbat länge med att bryta.För oss som bor och arbetar i en tillväxtkommun som Upplands Väsby är god kollektivtrafik en förutsättning .

Se hela intervjun här

_______________________________________________________________________________________

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅR NAMNINSAMLING? -Hittills har 597 personer skrivit under.

Skriv under namninsamlingen mot nedskärningarna! Vi ser till att den kommer trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) tillhanda. klicka här.

_______________________________________________________________________________________

 

Upplands Väsby toppar landet med ekonomiskt resultat

Centrum440px

Dagens industri skrev i förra veckan att Upplands Väsby ligger först i landet när det gäller ekonomiskt resultat. Upplands Väsby toppar störst överskott per invånare enligt Statistiska centralbyrån. Resultatet gör oss glada.Det gör att vi kan investera i bostäder och välfärd och fortsätta arbetet mot ett solidariskt och rättvist samhälle. Läs artikeln här:

Earth Hour i Väsby

Vegetarisk matlagningskurs, cykelaktiviteter och föreläsning om hållbart sparande i banker.

 I år kommer väsbyborna att få ta del av olika miljöaktiviteter den 14-19 mars, då Upplands Väsby kommun uppmärksammar Earth Hour. 

15 mars – Vad gör banken med dina pengar?

Maria Sjödin kommer och föreläser om hur klimatboven ”Börsen” påverkar miljön, klimatet och mänskliga rättigheter.

17 mars – Vegetarisk matlagningskurs

Gustav Johansson lär oss olika vegetariska rätter som inte bara smakar gott utan även är enkla att tillaga!

18 mars – Få gratis cykelservice…

Cykelköket servar din cykel inför våren och sommaren. Du är välkommen att lämna in den vid Upplands Väsby station och hämta upp den redo för användning.

​19 mars – …eller lär dig serva cykeln själv!

​Cykelköket och Cykelfrämjandet är på Hugo Sabels torg och lär ut hur man själv gör att att få sin cykel redo för våren och sommarens aktiviteter.

http://www.upplandsvasby.se/earthhour

Nu gör vi utbildningen bättre för nyanlända

p70gcmouop9a79tvgz72

Nu inför vi en ny modell för mottagning och utformning av nyanlända elevers utbildning. Mottagningsverksamheten förstärks, studiehandledningen på modersmål utökas och alla elever från förskola till gymnasium omfattas av den nya modellen som införs 1 juli i år. Målet är att de elever som kommer till Väsby så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar.

– Alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att nå sin högsta nivå. Det är kärnan i satsningen och en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

En ny central språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen bildas. Ansvaret för utformningen av nyanländas utbildning tydliggörs när modersmålsenhet, språkcentra, språkenhet och mottagningsverksamhet samlas under ett tak. Här kommer en fördjupad kartläggning av elevens förkunskaper att göras, vilket skapar bättre förutsättningar för både elever och lärare.

Ett av delprojekten i Ett lärande Väsby har fokuserat på nyanlända och förslaget till den nya utbildningsmodellen har arbetats fram tillsammans med representanter från både kommunala och fristående utförare och andra aktörer. En effekt av den nya modellen är att den säkerställer så att alla nyanlända barn och elever möter personal med särskild utbildning i att möta unga som är nya i Sverige.

För mer info läs här:

Jämställdhetsarbetet börjar ge resultat!

Framtid Väsby har stora ambitioner i jämställdhetsarbetet. 8:e mars är en lämplig tidpunkt att summera hur långt vi kommit hittills, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott som bland annat ansvarar för uppföljningen av jämställdhetsarbetet. Här är några exempel på vad som har uppnåtts: Mycket fokus har lagts på insatser för att förbättra unga … Läs mer

Årets seniormässa

I onsdag gick kommunens årliga seniormässa av stapeln i Messingen. Mässan arrangerades av Social- och omsorgskontoret och temat för året var digital utveckling med samtal som ”Välfärdsteknologi kanske något för dig?” och ”Må väl till kropp och själ med ny teknik.” Det fanns också möjlighet att ta med sig sin dator till mässan för lite tips … Läs mer