Skolbesök på Högåsskolan i Knivsta

Högåsskolan

Igår besökte kommunalråden och nämndordföranden tillsammans med tjänstemän från kommunledningen Högåsskolan i Knivsta. Högåsskolan är en nybyggd skola som stod färdigbygd höstterminen 2015. Skolan är byggd att vara en F-6 skola med kapacitet för 400 elever fullt utbyggd men tog vid starten emot ca 245 elever från förskoleklass till årskurs 4 och kommer successivt växa till åk 6 år 2017.

Besök passivhus1
Skolan är byggd som Sveriges första passivhusskola, vilket innebär en energisparande och modern skola med egen uppvärmning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök passivhus
Tomas Lindgren, som har lett projektet med att bygga Sveriges första passivhusskola berättar om planeringen av skolan från ax till limpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0411
Politiker och tjänstemän ser sig omkring på skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0422
I bottenplan av skolan hittar vi idrottshallen.
IMG_0398
Tack Högåsskolan för ett inspirerande och trevligt besök.

 

 

 

 

 

 

 

Besök i chokladfabriken

IMG_2567Kommunstyrelsens orförande Mathias Bohman (S) och kommunalråd Roland Storm (VB)  besökte Mondelez som tillverkar Marabou choklad tillsammans med, kommundirektör Hillevi Engström och näringslivschef Anders Wink.

“I år firar Marabou 100 års jubileum och 40 år i Upplands Väsby. Jag är glad att jag idag fick möjligheten att göra ett företagsbesök på Mondelez som äger varumärket. Företaget är imponerande på många sätt och självklart en otroligt viktig arbetsgivare i kommunen. Tacksam över ett intressant, givande och stimulerande besök med fokus hur samarbetet mellan företaget och kommunen kan utvecklas ytterligare. Måste också erkänna att det är lite av en dröm som går i  uppfyllelse att äntligen få besöka chokladfabriken” säger Mathias Bohman.

IMG_0365

Välkommen på medborgardialog för området Kairo/Sättra

DSCN0045

Nu på lördag, 20 februari, klockan 11.00 – 15.00 anordnar kommunen en medborgardialog för området Kairo/Sättra. Medborgardialogen hålls i Väsby centrum. Området Sättra, Kairo och Runbyskogen bjuder på ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation och idrottsmöjligheter.

Under dialogen kommer det att finnas möjlighet att prata om hur området används idag men även tycka till om hur området kan utvecklas i framtiden. Vilka är behoven av föreningar, förskolor och skolor i området i framtiden?

Via ”Min kommun” kan du även digitalt framföra dina åsikter mellan 19 februari – 11 mars.

Du hittar sidan här

 

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och påverka. Genom att ordna olika dialogaktiviteter kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar, vilket leder till ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen. Dialoger mellan kommun och medborgare har visat att om man som medborgare känner sig inkluderad och lyssnad på känner man sig stolt över sin plats och mer benägen att fortsättningsvis bo kvar i kommunen. En framgångsrik medborgardialog leder i stort till förstärkt delaktighet i samhället och till utvidgad demokrati.

Vi pratar trygghet med högstadieelever på Ung i Väsby

Ung Väsby

 

Ung i Väsby är ett forum där ungdomar får prata och politiker får lyssna. Temat för den trettonde upplagan av Ung i Väsby var trygghet.

Tillsammans med elever från Väsbys högstadier diskuterade vi hur Väsby kan göras till en ännu tryggare plats än vad den redan är. Många bra och kreativa förslag kläcktes, där de flesta handlade om fler fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter samt fler vuxna, fältassistenter, poliser och vakter ute på stan. Dessa idéer skall vi nu förvalta på bästa sätt.

Att ha en dialog och lyssna på ungdomarna om vad de tycker behöver göras för att öka tryggheten i skolan och på fritiden är viktigt för oss. Nu fick vi in 19 konkreta bra förslag som alla elever kan ta del av och rösta på via kommunens hemsida. Det ger oss ett bra underlag som vi kan föra in i det fortsatta trygghetsarbetet, säger Roland Storm, ordförande i Rådet för medborgardialog.

Alla kommunens partier var även representerade i en debatt där eleverna ställde politikerna till svars i frågor som bland annat rörde skolmiljö, skolmat, lärare och resurser.

Den här dagen är väldigt värdefull för oss. Det direkta mötet med våra skolungdomar ger oss information om deras behov. Det är viktigt att vi vuxna inte tror oss veta vad de unga behöver i alla lägen, det handlar mycket om respekt, säger Lars Valtersson, ordförande för Utbildningsnämnden.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande besöker Väsbyföretag

12523001_10208907795358555_1764501232514029958_n

Ett blomstrande näringsliv är motorn till en lokal arbetsmarknad som genererar skatteintäkter vilket skapar förutsättningar till fler bostäder och en bra välfärd.

För ett tag sedan besökte kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman väsbyföretaget Pahlén och som gör kvalitativa delar till swimmingpooler. – Över 40 år i branschen, 50 anställda och export på hela 70 procent imponerar säger Mathias Bohman. På bilden Stefan Pahlén, vd, Anders Wink, näringslivschef i kommunen, undertecknad och Bo Pahlén, företagets grundare.

Utbildningsnämndens ordförande besöker Grimstaskolan

lars och johnny

Ordförande för Utbildningsnämnden Lars Valtersson (Mp) besöker Grimstaskolan. En inspirerande dag då Lars får diskutera skolans utveckling med rektor, träffa lärare och besöka klasserna.

Rektor Johnny berättar om skolans starka värdegrund, den positiva kunskapsutvecklingen samt de utmaningar som skolan står inför.

Lärarna i fokus

Skolan har låg personalomsättning och hög frisknärvaro, ett tecken på att lärarna trivs. Alla som är tillsvidareanställda är behöriga lärare varav 6 förstelärare. På skolan arbetar även en rymdforskare! Lärarna arbetar aktivt med formativ bedömning och det kollegiala lärandet. Alla lärare har en deklaration med rektorn om den egna utvecklingen i klassrummet, detta för att nå ännu bättre resultat.

Elevernas resultat ökar

På tre år har elevernas resultat gått från 210 till 230, 92 % är behöriga till gymnasiet. Skolan deltar i både läslyft och mattelyft med ett starkt fokus på att alla ska i mål och nå sin fulla potential. Målen är tydliga, genom arbetet mot målen nås kunskap.

Nyanlända

Skolan har tagit emot nyanlända elever och arbetar efter de nya direktiven. Det är ett viktigt arbete som ger dessa barn en möjlighet att ta sig vidare till fortsatta studier och integreras snabbare i vårt samhälle.

Vi satsar på våra barn och ungdomar!

Plan för byte av konstgräsplanerna •Söderviks konstgräsplan Utbyte 2016 • Bollstanäs båda konstgräsplaner Utbyte 2017 • Vilundaparkens konstgräsplan Utbyte 2018 • Runby konstgräsplan Utbyte 2020
Plan för byte av konstgräsplanerna
• Söderviks konstgräsplan Utbyte 2016
• Bollstanäs båda konstgräsplaner Utbyte 2017
• Vilundaparkens konstgräsplan Utbyte 2018
• Runby konstgräsplan Utbyte 2020

Kultur- och fritidsnämnden använder budgeterade investeringsmedel enligt flerårsplan 2016-2018 för omläggning av konstgräs med miljövänligt granulat vid Söderviks konstgräsplan. Det befintliga konstgräset är slitet och granulatet behöver bytas till miljövänligt sådant.

I måndags beslutade Kommunstyrelsen att pengar avsätts för att fixa Södervik. Det är en värdefull plats för tusentals barn och ungdomar i vår kommun. Investeringarna är prioriterat säger Leif Bejhed Kultur -och fritidsnämndens ordförande.

Nu påbörjas ett intensivt arbete för att nå det bästa för nästa generation.

Det är viktigt att vi får bort granulaten från våra barns närmiljö. Granulatens negativa påverkan på vår miljö och vårt vatten ska tas bort, det påverkar våra barns framtid. Det är av betydelse att vi nu hittar en ersättning som inte sprider nya främmande ämnen, säger Maria Tuvesson Miljönämndens ordförande.

420 sommarjobb till Väsbys ungdomar

sommarjobbmajoriteten

Kontakter och arbetslivserfarenhet är många gånger avgörande för att få ett jobb. Första vägen framåt för många unga väsbybor är möjligheten till ett sommarjobb. Nästan hälften av Väsbys ungdomar, födda 1998 och 1999, får nu en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsens beslutade i måndags att öka kommunens ambitioner att erbjuda sommarjobb till unga. Beslutet innebär att totalt 420 ungdomar i årskurserna 8 och 9 samt ettan och tvåan på gymnasiet ska erbjudas sommarjobb. I beslutet lyfts också att alla ungdomar ska erbjudas en plats en gång under sin gymnasietid. Anställningen sträcker sig mellan en till tre veckor.

Förra året sökte 407 ungdomar sommarjobb och målet är att antalet sökande blir detsamma även i år men att antalet platser som erbjuds ska motsvara den siffran. Årets satsning är större än tidigare år.

– Sommarjobb är ett naturligt sätt för unga att få in en fot på arbetsmarknaden, därför är det både roligt och viktigt att kommunen nu ökar sina ambitioner kraftigt, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nyanlända, ensamkommande flyktingungdomar finns inkluderade i initiativet, med schablon-ersättning från Migrationsverket för särskilda introduktionsinsatser. Kommunen vill även ha med näringslivet och egna verksamheter och ger därför på olika sätt ekonomiskt stöd. Bland annat får konkurrensutsatta kommunala verksamheter halva lönekostnaden subventionerad.

För mer information läs på kommunens hemsida: här

Ordförande för rådet för medborgardialog på nätverksträff

IMG_1300[1]
Kommunalråd Roland Storm (VB) på nätverksträff
Den 27 januari  var kommunalråd Roland Storm (VB) på SKL´s nätverksträff  med tjänstepersoner och förtroendevalda som vill utveckla dialogen med medborgare.

Tema för dagen var, Hur når vi dem vi inte når?

 – För mig är det viktigt att kommunen samlar in medborgarnas åsikter innan viktiga beslut fattas. Upplands Väsby kommun utvecklar ständigt formerna för dialog med syfte att få så många som möjligt att delta, säger  Roland Storm (VB)

Dagen var en blandning av väldigt intressanta föreläsningar och grupparbeten.

Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas/landstingens arbete idag.