Trygghet, kvinnofrid och det feministiska perspektivet

Två kvinnor med Väsbyanknytning har blivit brutalt mördade under sommaren. Vi deltar i de anhörigas sorg och delar den bestörtning och känsla av otrygghet som sprider sig i Väsby. Nu utreder polisen omständigheterna i varje enskilt fall. Vi imponeras av det snabba och professionella agerandet från kommunens tjänstemän för att hantera de akuta krisåtgärderna. Vi … Läs mer

Historisk budget för förskola, skola och bostad

Mathias Bohman

I valet 2014 fick vi Väsbybornas förtroende att utveckla förskolan, skolan och bygga nya bostäder. Inför måndagens kommunstyrelse är vi därför glada att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa lägga fram en historisk budget i den riktningen.

Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Christin Martens, Kommunalråd.

Romsk inkludering genom brobyggare

romskVäsby kommun rekryterar romsk brobyggare.
”-Med en brobyggare vill kommunen bidra till att ge romer samma rättigheter som alla andra. Århundraden av diskriminering och förföljelser har skapat en misstro hos romer mot majoritetssamhället. Brobyggaren kan skapa förtroende och bidra till romers inkludering och likabehandling i praktiken, säger Anders Rosén (V), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens allmänna utskott.”

Lyckad invigning av Brobacken

martens+klipper+band
Över 200 personer deltog i invigningen av det nya äldreboendet Brobacken i centrala Väsby, vid Messingen. Besökarna bjöds på afternoon tea, musikunderhållning samt visning av de nya lokalerna.
Brobacken är ett modernt och nybyggt äldreboende med 76 lägenheter fördelat på fem våningsplan. Det är ett boende för personer med demensdiagnos och stort omvårdnadsbehov och erbjuder en miljö som ger inflytande, trygghet och gemenskap. Brobacken, som har kultur- och hälsa som inriktning, ligger granne med biblioteket och det kommande Kulturhuset vilket ger de äldre möjlighet till kulturella aktiviteter. På det översta planet finns även ett sparum där de äldre kan bli ompysslade och i entréplanet ligger ett aktivitetsrum där de boende bland annat kan spela bowling.

Brobacken är dessutom ett utbildningsäldreboende, vilket innebär att Upplands Väsby samarbetar med vårdhögskolor och universitet för att kontinuerligt få ny kunskap och erfarenhet.