380 nya bostäder kommer att byggas i Eds Allé

I torsdags tog vi det första spadtaget för de 380 bostäder Väsbyhem skall bygga i Eds allé. Projektet genomförs av Väsbyhem och innehåller 292 hyresrätter, varav 25 radhus, samt 88 bostadsrätter. Det kommer att bli ett fantastiskt fint område invid Edssjön. Inflyttning är planerad att påbörjas 2018.

Första spadtaget för Väsby Terrass

I måndags tog  vi det första spadtaget för Väsby terrass. På Trädgårdsvägen och på baksidan av vårdcentralen i Runby, där det idag ligger en parkeringsplats kommer BRABO att bygga 59 smarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök.  Det är roligt att det byggs bostäder i Väsby, fler kommer att kunna flytta hemifrån och fler kommer att kunna bosätta sig i Väsby. Väsby terrass är också ett spännande projekt där stort fokus har lagts vid att skapa ett funktionellt och praktiskt hus, som samtidigt är stilrent.

Väsby terrass är en del i den omvandling som pågår i Väsby just nu, där Väsby bli den moderna småstaden. För att vi ska kunna uppfylla målet om 63.000 invånare till år 2040, gäller att det byggs både små och stora projekt i Väsby.

Hållbarhetsfrågor får en central roll i arbetet med att utarbeta detaljplanen för Väsby Entré

I Väsby Entré-projektet kommer en hållbarhetsbedömning att göras, utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga den beskrivning som identifierar ett planerat projekts miljöpåverkan. Utöver miljöaspekterna kommer även de sociala och ekonomiska effekterna av projektet att kartläggas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för olika människor att bo i den nya stadsdelen. Men även trygghet i form av att placera byggnader och natur på sätt som gör att människor upplever området som öppet och tryggt.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för kommunen. Det som är utmärkande för detta projekt är att vi i planarbetet arbetar med social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som vi arbetar med miljöfrågor. Det är ett spännande och utmanande arbete som vi har framför oss, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

I och med hållbarhetsbedömningen kommer detaljplanen att granskas av experter inom de tre hållbarhetsområdena samtidigt som planen skapas. Det innebär att eventuella komplikationer eller problem som detaljplanen skulle kunna orsaka kommer att hinna fångas upp i ett tidigt skede och kan förebyggas.

Hållbarhetsbedömningen sker löpande i projektet och kommer att resultera i en rapport och en plan som bidrar till hållbar utveckling.

Nu satsar vi på ny gruppbostad i Odenslunda

På kommunstyrelsesammanträdet ikväll beslutade vi att använda 18 000 000 kronor av den investeringsbudget som är avsatt för 2018 och 2019 för en gruppbostad som skall byggas på kommunens mark i Odenslunda i närheten av nya Odenskolan. Anledningen till att vi tidigarelägger planeringen är för att gruppbostaden skall kunna samplaneras med den nya förskolan som vi också … Läs mer

Fyrklövern namnsätts

fyrklovern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 

–          Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern – Blå Parken, som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har  gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Stadsbyggnadsdagen 2016

Mathias på Stadsbyggnadsdagen

Årets tema var hemvist

Människan har ett inbyggt behov av att känna tillhörighet, trygghet och gemenskap. Att höra hemma. Men vad är det som skapar känslan av hemvist? Är det den fysiska platsen, barndomsminnen, dofter, mat eller religion? Vad är det som skapar känslan av tillhörighet? Är det en gemensam historia, kultur, språk, behov eller värderingar? Hur påverkas människor när de tvingas fly sitt hem och söka sig till ett nytt. Hur kan den fysiska platsen påverka människans möjlighet att hitta sin hemvist? Hur kan samhället bidra till att alla kan känna sig hemma?

En spännande och inspirerande dag med stadsbyggnad i fokus! Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangerades för nionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Väsby fyr invigd

Väsby fyr

Det nya landmärket intill pendeltågstationen är nu invigd. Byggnaden rymmer 50 bostäder, till det finns gym, bastu och garage som kommer att vara tillgängliga för dem snart nyinflyttade boende. Fyren invigdes av Mathias Bohman (S) och Fredrik Mattson VD på Brabo genom att plantera ett olivträd. Mathias Bohman (S) lyfter fram potentialen och betydelsen av en bra relation mellan kommunen och byggföretagen.

 

Rösta på det bästa namnförslaget

Under våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu ska Väsbyborna få rösta vilket av förslagen de tycker passar bäst. – Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin … Läs mer

Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser. – Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med … Läs mer

Väsby kommun – Årets samhällsbyggare

13237651_872982416157019_6203330955996473885_nUpplands Väsby kommun har utsetts till Årets Samhällsbyggare. En utmärkelse som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen fick priset ut för poängsystemet i byggprojektet Fyrklövern, där byggherrar som bidrar till innovativ stadsutveckling får rabatt på marknadspriset.

-Vi är oerhört glada att uppmärksammas för Fyrklöverns poängsystem. Väsby har den högsta byggtakten på 20 år, vi tar vårt ansvar och bygger bostäder så Stockholmsregionen kan växa och utvecklas, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande som tog emot både pris och applåder under den stora samhällsgalan förra veckan.

Fyrklövern är ett av Upplands Väsbys största byggprojekt på 30 år. 1 700 nya bostäder ska byggas i området där det också ska finnas en park, skola och förskolor.

Läs mer här.

Dagens samhälle skriver så här.