Nu fyller vi Messingen med aktiviteter för ungdomar

I höst kommer Messingen förvandlas till en positiv samlingsplats för ungdomar. Vi satsar nu på att göra huset ännu attraktivare genom att fylla det med aktiviteter för ungdomar på ungdomars villkor. Det kommer att finnas möjlighet till både spontanidrott, socialt umgänge och kontakt med vuxna.

Nu utvecklar vi Väsby Idrottsstad

En av majoritetens stora satsningar är en utveckling av Vilunda parken till Väsby Idrottsstad. Med en grundskola för 750 elever , ny multihall, fotbollstält/hall kommer det att utgöra ett centrum för Väsbys idrottsliv.

Nu gör vi efterlängtad satsning i Kairo/Sättra

Nu gör vi en 21 miljoners-satsning på utvecklingen av Sättra friluftsområde. Under 2017 kommer 5 miljoner investeras för att göra de första förändringarna.

Under februari – mars 2016 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Nordvästra Väsby. Frågorna kretsade kring hur man använder sig av området idag, hur man skulle vilja använda sig av området och vilka värden som finns och bör utvecklas vad gäller fritid, rekreation, natur- och kulturmiljö samt rekreation.

Utifrån den dialogen går att utläsa att många önskar caféer och restauranger i området som är öppna året om, bättre kommunikationer, gång- och cykelväg till Sättra från centrala Upplands Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, utveckling av Kairobadet alternativt en flytt av badplatsen till Tegeludden eller Sättra gård, tillgång till strandlinjen och utbyggnad av en strandpromenad, utökat skydd av natur- och kulturmiljöer, utveckling av motion- och idrottsmöjligheter med omklädningsrum och liknande, övernattningsmöjligheter för camping och/eller lägerverksamhet.

Med avstamp i dialogen har vi nu fattat beslut i kommunfullmäktige om att som ett led i utvecklingen av området bland annat bygga en allaktivitetsplats med inriktning mot idrott och lek i Runby. Kairobadet kommer att rustas upp med en ny mindre lekplats, en livräddningsbåt skall komma på plats, samt flytbojar som avgränsar badområdet under badsäsong. Vid Tegeludden kommer stranden att restaureras. Där kommer det också att byggas omklädningsrum och toaletter, samt installeras aktivitetsutrustning som är naturanpassad och riktad till barn.

– Väsby har hög byggtakt och snabb befolkningsökning. När vi nu blir fler är det viktigt att vi fortsätter att satsa på att utveckla möjligheterna till bra fritids- och rekreationsaktiviteter för kommunens invånare och alla andra som vill uppleva Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Vi i Väsby: Majoriteten i Väsby startar friluftssatsning

Nu gör vi en extra satsning för att öka tryggheten i och kring Messingen

  Messingen som är en populär samlingsplats för ungdomar i kommunen ska nu utvecklas genom att ungdomar bjuds in till dialog om husets framtida verksamhet, det fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om i veckan. – Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör … Läs mer

Satsning på tennisen kvarstår

Roland Andersson och Mikael Floberg från den nedlagda tennisklubben Väsby TK har frågat oss i ett öppet brev hur situationen ser ut gällande tennisutvecklingen i Väsby. Nedan följer en redogörelse av de beslut som har tagits i frågan, hur det ser ut idag och vad som är att vänta framåt. Kultur- och fritidsnämnden fattade den … Läs mer

Tillsammans firar vi att stationen fyller 150 år

dsc_0077

Väsby Station firas med familjedag

150 år har gått sedan järnvägen invigdes och namnet Väsby togs i bruk. Det firar Upplands Väsby kommun tillsammans med Väsbyhem, kommunens bostadsbolag, söndagen den 18 september. Det blir en dag för hela familjen.

– Samhället som växte fram runt stationen blev början till det Väsby vi känner i dag. För att fira det men samtidigt blicka framåt bjuder vi in till en familjedag fylld med roliga aktiviteter, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Det blir en dag med aktiviteter och artistframträdanden passande för alla åldrar.

Dagen bjuder på tillbakablickar på de senaste 150 åren, däribland ett ånglok som kommer att åka fem turer mellan Upplands Väsby station och Märsta.

– Ångtåget kommer att köra några turer mellan Upplands Väsby och Märsta station. Ett frustande 100-årigt ånglok kommer ge en upplevelse av hur det var förr vid Väsby station innan järnvägen elektrifierades, säger Roland Storm, (VB) kommunalråd.

Samtidigt läggs fokus på framtiden och stationsområdets omvandling med bland annat en tillfällig utställning. I dag är Upplands Väsby station en viktig knutpunkt med 15 000 av- och påstigande tågpassagerare och 9 000 busspassagerare varje dag.

För att förbättra detta kollektivtrafiknav som väntas få upp emot 30 000 pendlare per dag fram till 2040 planeras ett nytt stationsområde i det projekt som kallas Väsby Entré. Väsby Entrés projektkontor invigs under Väsbyfestivalen och hålls öppen för allmänheten.

Biljetter till ångtåget säljs i Messingen.

Mer information om Väsbyfestivalen hittar du här: www.upplandsvasby.se

Rösta på det bästa namnförslaget

Under våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu ska Väsbyborna få rösta vilket av förslagen de tycker passar bäst. – Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin … Läs mer

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Pannbensloppet

Lördagen den 28 maj gick Väsbys första stadslopp arrangerat av Team Pannben av stapeln. Vi var förstås på plats och deltog i loppet. Vi avslutade dagen med en picknick och lite fotbollsspelande i Suseboparken. En bra arrangerad dag av Team Pannben och ett roligt initiativ att samla Väsbyborna för en stunds gemenskap i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.IMG_6712IMG_6721Johan   Lars och Ali IMG_5949 Medalj IMG_5942