Väsbys största solcellsanläggning invigs!

Profi Fastigheters VD Thomas Sipos tillsammans med Mathias Bohman ( S) inviger Väsbys största solcellsanläggning på ett av taken i Bredden. Anläggningen, som Profi Fastigheter etablerat i samarbete med Eneo Solutions AB, omfattar totalt 1 500 kvm solcellspaneler som beräknas leverera 230 MWh/år. Detta kan jämföras med förbrukningen av hushållsel i 45 normalstora villor. Anläggningen, som nu är i drift, innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen och kan producera ungefär 35 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Sommarens överskott levereras ut på nätet och man räknar med att investeringen ger avkastning på 10- 15 års sikt.

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

2016 övergick Profi till 100% förnyelsebara energikällorna man har tidigare valt vind, bergvärme och vattenkraft.  Nu bidrar även solen och istället för att som tidigare bara köpa grön el som redan produceras bidrar man nu till produktionen.

 

 

Hållbarhetsfrågor får en central roll i arbetet med att utarbeta detaljplanen för Väsby Entré

I Väsby Entré-projektet kommer en hållbarhetsbedömning att göras, utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga den beskrivning som identifierar ett planerat projekts miljöpåverkan. Utöver miljöaspekterna kommer även de sociala och ekonomiska effekterna av projektet att kartläggas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för olika människor att bo i den nya stadsdelen. Men även trygghet i form av att placera byggnader och natur på sätt som gör att människor upplever området som öppet och tryggt.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för kommunen. Det som är utmärkande för detta projekt är att vi i planarbetet arbetar med social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som vi arbetar med miljöfrågor. Det är ett spännande och utmanande arbete som vi har framför oss, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

I och med hållbarhetsbedömningen kommer detaljplanen att granskas av experter inom de tre hållbarhetsområdena samtidigt som planen skapas. Det innebär att eventuella komplikationer eller problem som detaljplanen skulle kunna orsaka kommer att hinna fångas upp i ett tidigt skede och kan förebyggas.

Hållbarhetsbedömningen sker löpande i projektet och kommer att resultera i en rapport och en plan som bidrar till hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsdagen 2016

Mathias på Stadsbyggnadsdagen

Årets tema var hemvist

Människan har ett inbyggt behov av att känna tillhörighet, trygghet och gemenskap. Att höra hemma. Men vad är det som skapar känslan av hemvist? Är det den fysiska platsen, barndomsminnen, dofter, mat eller religion? Vad är det som skapar känslan av tillhörighet? Är det en gemensam historia, kultur, språk, behov eller värderingar? Hur påverkas människor när de tvingas fly sitt hem och söka sig till ett nytt. Hur kan den fysiska platsen påverka människans möjlighet att hitta sin hemvist? Hur kan samhället bidra till att alla kan känna sig hemma?

En spännande och inspirerande dag med stadsbyggnad i fokus! Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangerades för nionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Väsby behöver fungerande busstrafik

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunens invånare som skall kunna ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt och för Stockholms läns tillväxt. För oss är det självklart att man skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. I samband med neddragningarna … Läs mer

Därför behövs laddningsinfrastruktur

921fa0hcxyn4wmmx53pka7w1bygsja6

När antalet eldrivna fordon med förnyelsebar energi ökar i kommunen behöver Upplands Väsby vara i framkant för att tillgodose behovet av en väl utbyggd infrastruktur. Därför beslutar vi nu om en ambitiös installation av laddningsstationer för att ge väsbyborna möjligheten att ladda sina fordon utanför hemmet.

Marknaden för förnyelsebar energi växer i takt med en ökad miljömedvetenhet, tuffare miljökrav och globala mål om minskade koldioxidutsläpp.

Vår ambition är att Upplands Väsby ska förbli en av Sveriges miljöbästa kommuner och utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar gör att kommunen kan ligga i framkant på området. I norden har elbilen de senaste åren slagit sig in på bilmarknaden och allt fler väljer en elbil framför fossildrivna bilar.

Även i Upplands Väsby ökar elbilen i popularitet och användning visar kommunens rapport ”Laddstolpar i Upplands Väsby” (2015) och som undersöker möjligheterna att upprätta laddningsstationer i kommunen och väsbybornas attityder kring elbilar.

Att satsa på laddningsinfrastruktur med förnyelsebar energi bör ses som ett steg i rätt riktning för att nå kommunens miljömål och det nationella målet mot att minska antalet fossildrivna fordon.

Genom beslut i teknik och fastighetsutskottet den 11 mars kommer kommunen att kunna erbjuda 6 nya laddningsstationer vid Vilundaparken redan under 2016.

Vårt mål är att upprätta 30 laddningsstationer fram till 2018, därför arbetar vi med att ta fram en plan och policy för en fortsatt utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid kommunens strategiska platser, så som skolor, idrottsplaster och kommunens arbetsplatser.

Ali Kashefi (S) Ordförande i teknik- och fastighetsutskottet
Eva Stenlund (MP) Vice ordförande i teknik- och fastighetsutskottet

Insändare i Vi i Väsby, Publicerad 09:29, 12 apr 2016 

 

Earth Hour i Väsby

Vegetarisk matlagningskurs, cykelaktiviteter och föreläsning om hållbart sparande i banker.

 I år kommer väsbyborna att få ta del av olika miljöaktiviteter den 14-19 mars, då Upplands Väsby kommun uppmärksammar Earth Hour. 

15 mars – Vad gör banken med dina pengar?

Maria Sjödin kommer och föreläser om hur klimatboven “Börsen” påverkar miljön, klimatet och mänskliga rättigheter.

17 mars – Vegetarisk matlagningskurs

Gustav Johansson lär oss olika vegetariska rätter som inte bara smakar gott utan även är enkla att tillaga!

18 mars – Få gratis cykelservice…

Cykelköket servar din cykel inför våren och sommaren. Du är välkommen att lämna in den vid Upplands Väsby station och hämta upp den redo för användning.

​19 mars – …eller lär dig serva cykeln själv!

​Cykelköket och Cykelfrämjandet är på Hugo Sabels torg och lär ut hur man själv gör att att få sin cykel redo för våren och sommarens aktiviteter.

http://www.upplandsvasby.se/earthhour

Skolbesök på Högåsskolan i Knivsta

Högåsskolan

Igår besökte kommunalråden och nämndordföranden tillsammans med tjänstemän från kommunledningen Högåsskolan i Knivsta. Högåsskolan är en nybyggd skola som stod färdigbygd höstterminen 2015. Skolan är byggd att vara en F-6 skola med kapacitet för 400 elever fullt utbyggd men tog vid starten emot ca 245 elever från förskoleklass till årskurs 4 och kommer successivt växa till åk 6 år 2017.

Besök passivhus1
Skolan är byggd som Sveriges första passivhusskola, vilket innebär en energisparande och modern skola med egen uppvärmning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök passivhus
Tomas Lindgren, som har lett projektet med att bygga Sveriges första passivhusskola berättar om planeringen av skolan från ax till limpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0411
Politiker och tjänstemän ser sig omkring på skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0422
I bottenplan av skolan hittar vi idrottshallen.
IMG_0398
Tack Högåsskolan för ett inspirerande och trevligt besök.

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på medborgardialog för området Kairo/Sättra

DSCN0045

Nu på lördag, 20 februari, klockan 11.00 – 15.00 anordnar kommunen en medborgardialog för området Kairo/Sättra. Medborgardialogen hålls i Väsby centrum. Området Sättra, Kairo och Runbyskogen bjuder på ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation och idrottsmöjligheter.

Under dialogen kommer det att finnas möjlighet att prata om hur området används idag men även tycka till om hur området kan utvecklas i framtiden. Vilka är behoven av föreningar, förskolor och skolor i området i framtiden?

Via ”Min kommun” kan du även digitalt framföra dina åsikter mellan 19 februari – 11 mars.

Du hittar sidan här

 

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och påverka. Genom att ordna olika dialogaktiviteter kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar, vilket leder till ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen. Dialoger mellan kommun och medborgare har visat att om man som medborgare känner sig inkluderad och lyssnad på känner man sig stolt över sin plats och mer benägen att fortsättningsvis bo kvar i kommunen. En framgångsrik medborgardialog leder i stort till förstärkt delaktighet i samhället och till utvidgad demokrati.

Vi satsar på våra barn och ungdomar!

Plan för byte av konstgräsplanerna •Söderviks konstgräsplan Utbyte 2016 • Bollstanäs båda konstgräsplaner Utbyte 2017 • Vilundaparkens konstgräsplan Utbyte 2018 • Runby konstgräsplan Utbyte 2020
Plan för byte av konstgräsplanerna
• Söderviks konstgräsplan Utbyte 2016
• Bollstanäs båda konstgräsplaner Utbyte 2017
• Vilundaparkens konstgräsplan Utbyte 2018
• Runby konstgräsplan Utbyte 2020

Kultur- och fritidsnämnden använder budgeterade investeringsmedel enligt flerårsplan 2016-2018 för omläggning av konstgräs med miljövänligt granulat vid Söderviks konstgräsplan. Det befintliga konstgräset är slitet och granulatet behöver bytas till miljövänligt sådant.

I måndags beslutade Kommunstyrelsen att pengar avsätts för att fixa Södervik. Det är en värdefull plats för tusentals barn och ungdomar i vår kommun. Investeringarna är prioriterat säger Leif Bejhed Kultur -och fritidsnämndens ordförande.

Nu påbörjas ett intensivt arbete för att nå det bästa för nästa generation.

Det är viktigt att vi får bort granulaten från våra barns närmiljö. Granulatens negativa påverkan på vår miljö och vårt vatten ska tas bort, det påverkar våra barns framtid. Det är av betydelse att vi nu hittar en ersättning som inte sprider nya främmande ämnen, säger Maria Tuvesson Miljönämndens ordförande.

Namninsamling mot nedskärningar i busstrafiken

buss6Politiker i landstinget – lös bussituationen

Den politiska majoriteten i Upplands Väsby har varit tydliga med att vi tycker att  nedskärningarna i busstrafiken är ett mycket dåligt beslut från landstingets politiker. För oss är det självklart att alla som bor i Väsby skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken.

Vi värnar om din vardag och om vår miljö. Nedskärningarna skapar en grund för bilberoende, något kommunen jobbat länge med att bryta.

För oss som bor och arbetar i en tillväxtkommun som Upplands Väsby är god kollektivtrafik en förutsättning .

Skriv under namninsamlingen mot nedskärningarna! Vi ser till att den kommer trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) tillhanda.

Tillsammans skapar vi förändring!

För att skriva under klicka här Majoriteten