Väsbys Makerspace arrangerar workshop för lärarstudenter

I ett samarbete mellan Utbildningskontoret och Stockholms Universitet kommer Upplands Väsby att hålla i workshop och föreläsning för förskollärarstudenter inom digital förskoledidaktik.

Makerspace startade upp i Väsby 2016 inom ramen för Ett Lärande Väsby, ett blocköverskridande samarbete med målet att skapa förutsättningar för maximalt lärande. Makerspace, som är en del av den digitala satsningen för Väsbys förskolor och skolor, är ett steg på vägen för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket.

I Väsby finns sedan 2016 ett etablerat Makerspace för samtliga huvudmän i kommunen där de kan arbeta processorienterat med programmering och IT-slöjd. Makerspace är en lokal där kombinationen av olika material tillsammans med digitala komponenter skapas utan några begränsningar, annat än den egna kreativiteten. I makerspacelokalen finns möjlighet att inspirera varandra, ta intryck av och se andra verksamheter eller utbildas inom programmering, lödning och konstruktion.

Förskollärarstudenter från Stockholms Universitet (SU) kommer till Väsby under höstterminen 2017 för att delta i workshop och utveckla sin digitala kompetens i Väsbys Makerspace, som en del i sin utbildning.

Intressant verksamhetsbesök hos Sandbergskaskolan

I fredags besökte kommunalråden Sandbergskaskolan. Det var ett intressant besök.Sandbergska skolan är en populär F-9 skola med fokus på tre olika spår, fokus, lärande och framsynthet. Det var fascinerande att se så många engagerade personer som jobbar på Sandbergskaskolan. Med tanke på skolans befintliga lokaler har man varit kreativ för att få till det hela. Hela skolan präglas av ett unikt koncept med många finurliga lösningar.
Sanbergskaskolan jobbar aktivt med att lägga extra tid på matematik, svenska och engelska. Man vill säkra elevernas kunskap genom att ha en utökad timplan och de har därför lite längre skoldagar. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna ytterligare väljer man att ha mindre elevgrupper i förskoleklass och åk 1. Det är då den viktiga grunden läggs. Fördelen med mindre elevgrupper i just de yngre åldrarna, är även att man har större möjlighet att upptäcka elevers eventuella svårigheter i ett tidigt stadium.