Väsby på väg

halvtid_fb-kampanj

Det har gått två år av mandatperioden och vi fortsätter att förverkliga den politiska plattformen som vi gemensamt presenterade efter valet 2014. Här är ett axplock av de genomförda politiska åtgärder och några fler som är på gång.

10 av våra politiska åtgärder som vi genomfört:

 • Mer resurser till skolan som fördelas efter behov.
 • Alla barn har rätt till 30 timmars förskola.
 • Stärkt miljöarbete – Väsby har klättrat till Sveriges tredje miljöbästa kommun
 • Mer resurser till ungdomsverksamhet – flera fritidsfältare och ökade öppettider på fritidsgårdar.
 • Stöd för seniorer – rådgivning och mottagning för äldre har öppnat
 • Samordnat resurser för fler jobb, integration och hållbar tillväxt – inrättat ett Integrations- och arbetsmarknadsutskott
 • Demokratiutveckling – utvecklad medborgardialog för ökat inflytande.
 • Bostäder och skolor byggs och utvecklas i centrala delarna av Väsby
 • Underlättat för företag att verka i kommunen. Väsby ligger på sjätte plats i Svensk näringslivsranking
 • Jämställdhetssatsning för ökad jämställdhet och mångfald. Väsby ligger på femte plats på Jämställdhetsrankingen.

10 av våra politiska förslag vi har påbörjat:

 • Mindre barngrupper i förskolan – fler förskoleplatser
 • Jobb och utbildning till långvarigt arbetslösa – samverkan mellan näringslivet, arbetsförmedling, föreningar och kommunen
 • Cykelstaden Väsby – gång- och cykelvägar byggs för stärkt hälsa, ekonomi och miljö
 • Ökad kvalitet för våra äldre – översyn av hemtjänsten
 • Ökade resurser till idrotten – nytt ridhus, utveckling av Vilunda och nya spontanidrottsplatser
 • Bevarar och stärker Sättra friluftsområde med fantastisk rekreation – bad, motionsslingor och möjligheter för båt- och sjöliv.
 • Ökat stöd till bibliotekets läsfrämjande och språkstödjande verksamhet.
 • Ökad mångfald och valfrihet – fler alternativ i kommunal regi
 • Sommarjobbsgaranti -alla ungdomar som vill ska få sommarjobba inom gymnasietiden
 • Bättre mat – fler tillagningskök, ökad andel ekologisk och vegetarisk mat.

 

Vår politiska plattform hittar du i sin helhet här