Fler bussar till Väsby!

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunen invånare som skall ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt. För oss är det självklart att man ska klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. Fler bussar är en förutsättning för att nå ett hållbart … Läs mer

Cykeln en del av Väsbys historia

Cykeln ger frihet och klimatnytta

På 30 minuter når du cirka 10 kilometer på cykel i behaglig fart. Du äger din egen tid och du riskerar inte att drabbas av köer. Cykeln är snabb och smidig. Den gör dig flexibel och fri. Cykeln minskar klimatutsläppen och farliga partiklar som våra barn tar skada av. Cykelstaden Väsby är självklar. Vi ger förutsättningar för Väsbybor att välja cykeln i första hand. För oss är säkra skolvägar viktigt så att det blir en vana för livet. Korta resor ska göras på cykel. Majoriteten av alla vardagsresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen.

Cykeln ger samhällsekonomisk nytta

De investeringar som vi gör i cykelvägnätet är en samhällsekonomisk nytta.

Forskning visar att det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Därmed har man för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar jämfört med cykeln. Forskaren Stefan Gösslings och hans kollegas studie visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

Forskning och Kostnads-nytta-analyser visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger god avkastning.

 Cykeln ger folkhälsa

Cykeln är ett fantastiskt träningsmedel, både för vuxna och barn. Den ger dig motion samtidigt som du tar dig från punkt A till punkt B. Du slår två flugor i en smäll! Studier visar att 30 minuter cykling per dag är tillräckligt för att ge dig flera positiva hälsoeffekter. Det bidrar till att gå ner i vikt, få ner ett högt blodtryck och förhindrar diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta har råd med cykeln. Cykeln är lättillgänglig och ett billigt färdmedel.  För privatekonomin är cykling smart.

Kommunen har valt att ta in cykeln som en viktig del av verksamheten. Brobackens personal cyklar med de äldre ett fantastiskt sätt att komma ut i vår stad eller till närliggande naturområde.

 

Nya bostäder samt LSS gruppbostad på Baldersvägen

På Baldersvägen har 7 bostäder i bostadsrättsradhus uppförts. Bostäderna är inflyttade. Intill radhusen har kommunen uppfört en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Idag fick jag glädjen att inviga vårt fantastiskt fina LSS-boende på Bladersvägen. Det är en viktig del i kommunens strategi för att möta den ökade efterfrågan på LSS-platser, säger Ann Christin Martens (S) ordförande Social och äldrenämnden.”

Väsbys största solcellsanläggning invigs!

Profi Fastigheters VD Thomas Sipos tillsammans med Mathias Bohman ( S) inviger Väsbys största solcellsanläggning på ett av taken i Bredden. Anläggningen, som Profi Fastigheter etablerat i samarbete med Eneo Solutions AB, omfattar totalt 1 500 kvm solcellspaneler som beräknas leverera 230 MWh/år. Detta kan jämföras med förbrukningen av hushållsel i 45 normalstora villor. Anläggningen, som nu är i drift, innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen och kan producera ungefär 35 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Sommarens överskott levereras ut på nätet och man räknar med att investeringen ger avkastning på 10- 15 års sikt.

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

2016 övergick Profi till 100% förnyelsebara energikällorna man har tidigare valt vind, bergvärme och vattenkraft.  Nu bidrar även solen och istället för att som tidigare bara köpa grön el som redan produceras bidrar man nu till produktionen.

 

 

Alice Bah Kuhnke och Tomas Eneroth möter kulturen i Väsby

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister möter kulturen i Väsby. Messingen bjuder in till scenen, gymnasieskolan, biblioteket, kulturskolan och det nyöppnade Navet. Messingen sjuder av aktivitet från morgon till kväll. Verksamheterna och evenemangen skapar tillsammans en dynamik och miljö som får oss alla att växa. En plats i Väsbys hjärta som ger framtidstro.

Nu utvecklar vi Väsby friluftsområdet

Väsby Friluftsområde

Totalt en 55 miljoners-satsning under 3 år i Kairo/Sättra/Runby där en rejäl upprustning görs som bland annat inkluderar en förbättrad skyltning, gång- och cykelvägar från Sättra till centrala Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, omklädningsrum och övernattningsmöjligheter för camping samt ett nytt ridhus.