Kulturskolan en kreativ oas

En viktig del av Kommunalrådens arbete är att hålla sig à jour och få god förståelse för kommunens verksamheter. Den här veckan besöktes Kulturskolan som har gått från att vara en Musikskola till att erbjuda ett bredare kursutbud. Väsbys barn och ungdomar ges här möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga, skapa, spela teater och utföra nycirkus.

Vi mår bra av att konsumera och att vara delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan erbjuder mer än 800 elever en härlig introduktion och har som mål att ge verktygen för eleverna att själva fortsätta sitt livslånga lärande.

Ny isanläggning i Vilundaparken

Den styrande majoriteten S, Mp, V, VB satsar på Väsbys barn och unga.

Nu säkrar vi iskapacitet för den viktiga verksamheten i Vilundaparken.

Efter dialoger med föreningarna  som använder Vilundaparkens isytor tar vi nu beslut om viktiga satsningar på Vilundaparken.

Vi tar tre avgörande beslut
1. Att placera tält över uterinken. Det ger mer tider till konståkningen, hockey, friluftsfrämjandets skridskoverksamhet, skolan och allmänheten.
2. Ny ispist i hallen. Tidplan och genomförande tas fram i dialog med föreningarna som använder hallen.
3. Ví utreder placering av fotbollstält i Vilundaparken.

Ett först steg mot att skapa Väsby idrottsstad och växla ut kraften och potentialen i Vilundaparken.

En kommun fri från våld

Nu startar det våldsförebyggande projektet ”En kommun fri från våld” upp i Väsby. Målet med projektet är att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i kommunen. Bland annat fokuserar projektet på att tidigt identifiera våldsyttringar och på att få barn och unga att känna kraften i att göra saker tillsammans och … Läs mer

Alla ska vara trygga i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi sex miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet. – Vi är stolta över Messingen som har fantastiska möjligheter att utvecklas. Här finns redan idag kultur … Läs mer

Nu anställs en ny fritidsfältare

Fritidsfältare

Vi har avsatt två miljoner kronor specifikt i budgeten för trygghetsskapande åtgärder. Pengar som skall gå till anställning av en fritidsfältare, längre öppettider på fritidsgårdarna och sommarjobb. Nu omsätts  700 000 kronor av dessa pengar till praktisk handling när kommunen anställer den nya fritidsfältaren.

När ungdomarna vid årets ”Ung i Väsby” diskuterade trygghet blev det tydligt att de önskade sig fler fältare. Det är något som även fältarna ser behovet av. Därför känns det extra roligt när kommunen nu går ut med en jobbannons för tjänsten och står i begrepp att anställa en ny fältare med särskilt ansvar för spontanidrott.

Jag är glad över att vi har kunnat tillsätta extra medel för trygghetsskapande åtgärder . Nu anställs en fältare till, något som ligger helt i linje vad ungdomarna önskade sig under ”Ung i Väsby”. Det är mycket viktigt för tryggheten med fler vuxna på stan, säger Leif Bejhed (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Skolbesök på Högåsskolan i Knivsta

Högåsskolan

Igår besökte kommunalråden och nämndordföranden tillsammans med tjänstemän från kommunledningen Högåsskolan i Knivsta. Högåsskolan är en nybyggd skola som stod färdigbygd höstterminen 2015. Skolan är byggd att vara en F-6 skola med kapacitet för 400 elever fullt utbyggd men tog vid starten emot ca 245 elever från förskoleklass till årskurs 4 och kommer successivt växa till åk 6 år 2017.

Besök passivhus1
Skolan är byggd som Sveriges första passivhusskola, vilket innebär en energisparande och modern skola med egen uppvärmning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök passivhus
Tomas Lindgren, som har lett projektet med att bygga Sveriges första passivhusskola berättar om planeringen av skolan från ax till limpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0411
Politiker och tjänstemän ser sig omkring på skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0422
I bottenplan av skolan hittar vi idrottshallen.
IMG_0398
Tack Högåsskolan för ett inspirerande och trevligt besök.

 

 

 

 

 

 

 

Vi pratar trygghet med högstadieelever på Ung i Väsby

Ung Väsby

 

Ung i Väsby är ett forum där ungdomar får prata och politiker får lyssna. Temat för den trettonde upplagan av Ung i Väsby var trygghet.

Tillsammans med elever från Väsbys högstadier diskuterade vi hur Väsby kan göras till en ännu tryggare plats än vad den redan är. Många bra och kreativa förslag kläcktes, där de flesta handlade om fler fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter samt fler vuxna, fältassistenter, poliser och vakter ute på stan. Dessa idéer skall vi nu förvalta på bästa sätt.

Att ha en dialog och lyssna på ungdomarna om vad de tycker behöver göras för att öka tryggheten i skolan och på fritiden är viktigt för oss. Nu fick vi in 19 konkreta bra förslag som alla elever kan ta del av och rösta på via kommunens hemsida. Det ger oss ett bra underlag som vi kan föra in i det fortsatta trygghetsarbetet, säger Roland Storm, ordförande i Rådet för medborgardialog.

Alla kommunens partier var även representerade i en debatt där eleverna ställde politikerna till svars i frågor som bland annat rörde skolmiljö, skolmat, lärare och resurser.

Den här dagen är väldigt värdefull för oss. Det direkta mötet med våra skolungdomar ger oss information om deras behov. Det är viktigt att vi vuxna inte tror oss veta vad de unga behöver i alla lägen, det handlar mycket om respekt, säger Lars Valtersson, ordförande för Utbildningsnämnden.