Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser.

– Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med att fokusera på bostadsbyggande och barns utbildning. Smedsgärdstomtens läge gör det möjligt att påbörja bygget av en idrottsstad, med närhet till såväl affärer och service, som idrottsanläggningar och natur, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Lämna en kommentar